Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 53 | 2(212) | 243-260

Article title

Zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w świetle doświadczeń zagranicznych i krajowych

Authors

Content

Title variants

EN
Procurement programmes for research and development from the perspective of national and international experience

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problemu wykorzystywania zamówień na usługi badawczo-rozwojowe do wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Zamówienia te są realizowane głównie w formule programu SBIR (USA) lub zamówień przedkomercyjnych (państwa europejskie). Mimo rosnącej popularności, ich wdrażanie napotyka na wiele wyzwań. W przypadku Polski są to niska skłonność instytucji publicznych do podejmowania ryzyka, niski poziom zaangażowania ze strony potencjalnych użytkowników oraz niski poziom umiejętności w zakresie identyfi kacji i wyboru problemów/potrzeb będących przedmiotem tego typu zamówień. Przezwyciężeniu tych barier może służyć opracowywanie planów zamówień przedkomercyjnych przez instytucje publiczne, popularyzowanie wiedzy i podnoszenie umiejętności, a także wykorzystanie foresightu w zakresie identyfi kacji oraz do określania tematów zamówień przedkomercyjnych.
EN
The article discusses the problem of using the procurements for research and development to support the development of innovative enterprises. The most popular forms of such programmes are: SBIR programme (US) and pre-commercial procurements (European countries). Despite the growing popularity of these instruments, their implementation face many challenges. In the case of Poland they include low propensity to take risks, the low level of mobilization and involvement of potential users in the process of identifying problems / needs that are the subject of such procurements and lack skills related to the identifi cation and selection of these problems/needs. The article recommends some measures to overcome these challenges such as the development of plans for pre-commercial procurement, the dissemination of knowledge, development of skills as well as the use of foresight in the identifi cation and description of the subject of pre-commercial procurement.

Year

Volume

53

Issue

Pages

243-260

Physical description

Dates

published
2017-07

Contributors

author
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

References

 • Apostol, A.R., 2012, Pre-commercial procurement in support of innovation: Regulatory effectiveness?, “Public Procurement Law Review”, 6: 213–225.
 • Audretsch, D.B., Link, A.N., Scott, J.T., 2002, Public/private technology partnerships: evaluating SBIR-supported research, “Research Policy”, 31: 145–158.
 • Bound, K., Puttick, R., 2010, Buying Power? Is the Small Business Research Initiative for procuring R&D driving innovation in the UK?, NESTA: London.
 • Connell, D., 2006, „Secrets” of the World’s Largest Seed Capital Fund, The Centre for Business Research: Cambridge.
 • Kardas, M., 2012, Sprawozdanie z obserwacji uczestniczącej w Ministerstwie Edukacji, Kultury i Nauki Królestwa Holandii, KPRM: Warszawa (niepublikowane).
 • Kardas, M., 2016, Zamówienia publiczne jako instrument polityki innowacyjnej, „Zarządzanie Publiczne”, 1.35: 32–46.
 • Knapp, W., Widmark, N., Hughes, S., Lundstrom, I., Roschier, A., 2011, Pre-commercial Procurement of Innovation (PCP), Pro Inno Europe, FFG – Austrian Research Promotion Agency: Wien.
 • Komisja Europejska, 2011, Compilation of Results of the Survey on the Status of Implementation of Pre-commercial Procurement Across Europe, Brussels.
 • Komisja Europejska, 2014, Enabling synergies between ESIF Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes, Brussels.
 • Komisja Europejska, 2015, Horizon 2020 – Working Programme 2016-2017. General Annex. C. Standard Eligibility conditions, Brussels.
 • Lanahan, L., Feldman, M.P., 2015, Multilevel innovation policy mix: A closer look at state policies that augment the federal SBIR program, “Research Policy”, 44: 1387–1402.
 • Lerner, J., 1999, The Government as Venture Capitalist: The Long-Run Impact of the SBIR Program, “Journal of Business”, 72.3: 285–318.
 • Link, A.N., Scott, J.T., 2010, Government as entrepreneur: Evaluating the commercialization success of SBIR projects, “Research Policy”, 39: 589–601.
 • Lucas, R., Vulcano, A., Jacobsen, B., 2013, A Practical Guide to PCP. Implementation for PROGR-EAST pilots, INNOVA: Rome.
 • OECD, 2010, Public procurement programmes for small fi rms – SBIR-type programmes, OECD Innovation Policy Handbook.
 • OECD, 2014, Industry and Technology Policies in Korea, OECD Publishing: Paris.
 • Skubiszak-Kalinowska, I., Kulesza, M., 2011, Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce – ekspertyza, PARP: Warszawa.
 • Sawin, S., Bereszko, W., 2012, Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne, PARP: Warszawa.
 • Rigby, J., 2013, Review of Pre-commercial Procurement Approaches and Effects on Innovation, Manchester Institute of Innovation Research: Manchester.
 • Sacio-Szymańska, A., Kononiuk, A., Nosarzewski, K., Kardas, M., 2016, Status quo of foresight in Poland, w: Corporate foresight potential in Visegrad (V4) countries (red. A. Sacio-Szymańska), Radom, s. 49–64.
 • SBA, 2014, SBIR Program. Policy directive.
 • Vecchiato, R., Roveda, C., 2014, Foresight for public procurement and regional innovation policy: The case of Lombardy, “Research Policy”, 43: 438–450.
 • Wallsten, L.J., 2000, The effects of government-industry R&D programs on private R&D: the case of the Small Business Innovation Research Program, “RAND Journal of Economics”, 31.1: 82–100.
 • Wessner, Ch.W., 2008, An Assessment of the SBIR Program, The National Academic Press: Washington.
 • Wiktorowicz, J., 2010, Zamówienia przedkomercyjne jako instrument innowacyjności przedsiębiorstw, w: A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, W. Starzyńska (red.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, s. 173–188.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-92c62a3d-6df6-437c-917a-abe13ac22283
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.