Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 131-145

Article title

Zjawisko niedoboru kobiet w Azji – zarys problemu na przykładzie Chin i Indii

Content

Title variants

The phenomenon of the deficiency of women in Asia – an outline of the problem on the example of China and India

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie budzącego coraz większe zaniepokojenie demografów i decydentów zjawiska niedoboru kobiet w populacjach wielu państw Azji, ze szczególnym uwzględnieniem przodujących w eskalacji tego zjawiska Chin i Indii. Tezą prezentowanego wywodu jest stwierdzenie, że omawiane zjawisko będzie mieć w przyszłości bardzo negatywne konsekwencje społeczne, ekonomiczne i polityczne dla obu państw, które mimo wieloletnich starań nie chcą, nie potrafią lub nie są już w stanie odwrócić negatywnych trendów demograficznych. W artykule omówiono kolejno: specyfikę i skalę zjawiska, jego usytuowanie przestrzenne, bezpośrednie – fizyczne i pośrednie – kulturowe, religijne i obyczajowe przyczyny negatywnego trendu, ale także podejmowane próby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom oraz ich obecne i potencjalne skutki.
EN
The purpose of this article, is to introduce – awakening a growing concern of demographers and policy-makers – phenomenon of the deficiency of women in the populations of many countries in Asia, with a particular focus – leading in an escalation of this phenomenon – China and India. The thesis of the present paper is that the phenomenon will have in the future a very negative social, economic and political consequences to the two countries, which, despite many years of efforts, can not or are no longer able to reverse the negative demographic trends. The article discusses: the specificity and scale of the phenomenon, its spatial location, direct – physical and indirect – cultural, religious and moral reasons for the negative trend, but also presents attempts to counter negative trends and their current and potential impact on the society

Year

Issue

1

Pages

131-145

Physical description

Dates

published
2016-03

Contributors

References

 • Attané I. (2004). The Growing Imbalance Between Boys and Girls in China: Issues and Prospects. „Chinese Cross Curents”, Vol. 1, No. 4, October-December, http://www.riccimac.org/eng/ccc/1/1.4.htm [15.12.2014], 36-63.
 • Attané I. (2010). „Brakujące kobiety” w Azji [w:] Ockerent Ch. (red.). Czarna Księga Kobiet. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 27-46.
 • Attané I., Guilmoto Ch. Z. (red.). (2007). Watering the Neigbour’s Garden: The Growing Demographic Female Deficit in Asia. Paris: Committee for International Cooperation in National Research in Demography.
 • Bach Le D., Bélanger D., Hong K. T. (2007). Transnational Migration, Marrige and Trafficking at the China-Vietnam Border [w:] Attané I., Guilmoto Ch. Z.(red.). Watering the Neigbour’s Garden: The Growing Demographic Female Deficit in Asia. Paris: Committee for International Cooperation in National Research in Demography., 393-427.
 • Brisset C. (2010). Już od dzieciństwa... [w:] Ockerent Ch. (red.). Czarna Księga Kobiet. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 15-26.
 • Meslé F., Vallin J., Baduarashvili I. (2007). A Sharp Increase in Sex Ratio at Birth in the Caucasus. Why? How? [w:] Attané I., Guilmoto Ch. Z. (red.). [w:] Watering the Neigbour’s Garden: The Growing Demographic Female Deficit in Asia. Paris: Committee for International Cooperation in National Research in Demography, 7388.
 • Prasad A. (2007a). Harsh Reality of India’s Unwanted Girls. London: BBC News.
 • Prasad A. (reż.) (2007b). India's Missing Girls. London: BBC Two.
 • Siagian T. H., Dasvarma G.L. (2005). The Masculinization of the Sex Ratio in Indonesia. A Paper Presented at the Conference „Female Deficit in Asia: Trends and Perspectives”, 5-7 December 2005, Singapore, http://www.cicred.org/Eng/Seminars/Details/Seminars/FDA/PAPERS/38_TiodoraGo uranga.pdf [15.12.2014].
 • United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2005). Population Division. World Population Prospects: The 2004 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/ExcelData/population.htm [11.12.2014].
 • United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2013). Population Division. World Population Prospects: The 2012 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/ExcelData/population.htm [11.12.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-92c6c3b2-f587-4cbf-bed0-eef5e01de12f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.