PL EN


2017 | 2 | 55-67
Article title

Społeczne wsparcie policji w kształtowaniu lokalnego bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Police social support in forming the local security
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza problem zapobiegania przestępczości w wymiarze lokalnym przy wykorzystaniu filozofii community policing, opierającej się na partnerstwie policji, jako służby odpowiedzialnej za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, z lokalną społecznością. Obecnie w Polsce można zauważyć wyraźny zwrot policji ku społeczeństwu, wynikający z dostrzegania jego znaczenia w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Przykładem jest interaktywne narzędzie w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa; mieszkańcy mogą tu zgłaszać anonimowo informacje o występujących w ich okolicy zagrożeniach, które wymagających reakcji właściwych służb. Istotny element stanowi również radykalna zmiana koncepcji pracy dzielnicowego, polegająca na uczynieniu go osobą bliższą obywatelom.
EN
The article touches on the issue of local crime prevention with the use of community policing philosophy according to which the police is responsible for protecting the society and the public order cooperating with local community. At present, Polish Police has noticed the importance of society in preventing and fighting crime. The example is a National Safety Risk Map interactive tool where inhabitants can anonymously report information about threats appearing in their neighbourhood forcing appropriate service to react as also radical change of a constable’s work by bringing it closer to citizens.
Year
Issue
2
Pages
55-67
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
References
 • Bratton W., Knobler P., Przełom. Jak szef Policji Nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw, przeł., A. Polkowski, Poznań 2000.
 • CBOS, 7–14 stycznia 2016 r., N=1063.
 • CBOS, 12–19 marca 2016 r., N=1007.
 • CBOS, 8–15 września 2016 r., N=981.
 • Cielecki T., Realizacja przez policję strategii prewencyjnej w zwalczaniu przestępczości i innych patologii, Słupsk 1999.
 • Czapska J., Community policing w Polsce – możliwości i ograniczenia, [w:] Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, red. J. Czapska, J. Widacki, Warszawa 2000.
 • Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999.
 • Kelling G.L., Coles C.M., Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, przeł. B. Ludwiczak, Poznań 2000.
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html [1.03.2017].
 • Leszczyński M., Gumieniak A., Owczarek L., Mochocki R., Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, Warszawa 2013.
 • Misiuk A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.
 • Moczuk E., Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Rzeszów 2009.
 • Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.
 • Rzepliński A., Policjowanie w metropolii a prawa człowieka, [w:] Prawo na ulicy.
 • Podręcznik dla straży i policji miejskiej, red. B. Gruszczyńska, Warszawa 2000.
 • Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2011.
 • Skolnicki J.H., Bayley D.H., Community policing, [w:] Issues and Practices around the World, Washington 1988.
 • Sprengel B., Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Włocławek 2004.
 • Tilley N.: Modern approaches to policing: community, problem-oriented and intelligence-led policing, [w:] Handbook of Policing, ed. T. Newburn, Cullompton – Portland 2008.
 • Trojanowicz R., Bucqueroux B., Community Policing. How to Get Started, Cincinnati 1984.
 • Widacki J., Konieczny drugi etap reformy policji, [w:] Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1998.
 • Willard O.M., Community-oriented policing. A systemic approach to policing, New Jersey 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92d8c6a5-ad1e-41d9-a549-049e9a136fd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.