PL EN


2015 | 1(31) | 13-21
Article title

Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych

Content
Title variants
EN
Governance as co-production of public services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idea koprodukcji odzwierciedla postulaty koncepcji współzarządzania w dziedzinie organizacji systemu usług publicznych. Niniejszy artykuł przedstawia genezę koncepcji koprodukcji usług publicznych oraz na podstawie przeglądu międzynarodowej literatury ilustruje aktualny stan debaty na temat korzyści wynikających z zastosowania tego modelu usług publicznych, czynników stymulujących jego rozwój oraz ograniczeń, wyzwań i potencjalnych zagrożeń związanych z jego upowszechnianiem. W podsumowaniu autor podejmuje próbę skonstruowania kompleksowej definicji koprodukcji, zwracając szczególną uwagę na elementy odróżniające ją od dwóch głównych modeli zarządzania usługami publicznymi – etatystycznego i rynkowego.
EN
The idea of co-production is the result of the application of governance theory to the organization of public service delivery. This paper presents the genesis of the concept of co-production of public services, and, on the basis of a review of international literature, it describes the current state of the debate on the benefits of co-production, factors stimulating its development, as well as constraints, challenges and potential risks associated with its dissemination. In summary, the author attempts to construct a comprehensive definition of co-production, paying special attention to the elements distinguishing it from the two dominant paradigms of public service delivery – the statist and the market-based model.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Alford J. (2002). „Why do public sector clients coproduce? Toward a contingency theory”, Administration & Society, t. 34, nr 1, s. 32–56.
 • Alford J. (2009). Engaging Public Sector Clients. From Service-Delivery to Co-production. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Andrews R., Boyne G.A., Enticott G. (2006). „Performance failure in the public sector”, Public Management Review, t. 8, nr 2, s. 273–296.
 • Bason C. (2013). „Designing co-production: Discovering new business models for public services”, online: www.mind-lab.dk/assets/842/Designing_co-production_Bason.pdf [dostęp: 1.02.2015].
 • Bovaird T., Löffler E. (2012). „From engagement to co-production: The contribution of users and communities to outcomes and public value”, Voluntas, t. 23, nr 4, s. 1119–1138.
 • Boyle D. (2007). „The co-production principle and time dollars”, online: http://timebanks.org/wpcontent/uploads/2014/01/Co-ProductionPrinciple.pdf [dostęp: 1.02.2015].
 • Boyle D., Harris M. (2009). „The challenge of co-production. How equal partnerships between professionals and the public are crucial to improving public services”, online: http://b.3cdn.net/nefoundation/312ac8ce93a00d5973_3im6i6t0e.pdf [dostęp: 1.02.2015].
 • Clark B.Y., Brudney J.L., Jang S. (2013). „Co-production of government services and the new information technology: Investigating the distributional biases”, Public Administration Review, t. 73, nr 5, s. 687–701.
 • Fledderus J., Brandsen T., Honingh M. (2013). „Restoring trust through the co-production of public services: A theoretical elaboration”, Public Management Review, t. 16, nr 3, s. 424–443.
 • Hemerijck A. (2013). Changing Welfare States. Oxford: Oxford University Press.
 • Joshi A., Moore M. (2004). „Institutionalised coproduction: Unorthodox public service delivery in challenging environments”, The Journal of Development Studies, t. 40, nr 4, s. 31–49.
 • Jung T. (2010). „Citizens, co-producers, customers, clients, captives? A critical review of consumerism and public services”, Public Management Review, t. 12, nr 3, s. 439–446.
 • Kaźmierczak T. (2014). „Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia)”, online: www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/EAPN_ekspertyza_TK.pdf [dostęp: 1.02.2015].
 • Löffler E. (2010). „Why co-production is an important topic for local government”, online: www.govint.org/fileadmin/user_upload/publications/coproduction_why_it_is_important.pdf [dostęp: 1.02.2015].
 • Needham C. (2008). „Citizens, consumers and co-producers”, Kurswechsel, nr 2, s. 7–16.
 • OECD (2011). Together for Better Public Services. Partnering with Citizens and Civil Society. OECD Publishing.
 • Ostrom E. (1996). „Crossing the great divide: Coproduction, synergy and development”, World Development, t. 24, nr 6, s. 1073–1087.
 • Pestoff V. (2006). „Citizens and co-production of welfare services: Childcare in eight European countries”, Public Management Review, t. 8, nr 4, s. 503–514.
 • Pestoff V. (2012a). „Co-production and third sector social services in Europe: Some concepts and evidence”, Voluntas, t. 23, nr 4, s. 1102–1118.
 • Pestoff V. (2012b). „Co-production and third sector social services in Europe: Some crucial conceptual issues”, w: V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere (red.), New Public Governance, the Third Sector and Co-Production. Abingdon: Routledge.
 • Pestoff V., Osborne S.P., Brandsen T. (2006). „Patterns of co-production in public services: Some concluding thoughts”, Public Management Review, t. 8, s. 591–599.
 • Petukienė E. (2010). „Coproduction of public services: individual versus collective customer participation”, Public Policy and Administration, nr 32, s. 137–147.
 • Ryan B. (2012). „Co-production: Option or obligation?”, Australian Journal of Public Administration, t. 71, nr 3, s. 314–324.
 • Sześciło D. (2014). Rynek – prywatyzacja – interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Verschuere B., Brandsen T., Pestoff V. (2012). „Co-production: The state of the art in research and the future agenda”, Voluntas, t. 23, nr 4, s. 1083–1101.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92ee08ee-2234-4989-8adc-848437a62148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.