PL EN


2018 | 4 | 80-89
Article title

Innowacyjne metody kształcenia w edukacji ustawicznej na odległość. Platforma Moodle

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Innovative methods of education in distance learning. Good practices of using the Moodle Platform
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article, we present an application proposal of the Moodle platform in distance learning in adult continuing education. We present a rare solution. The participants of the project themselves, partners from the Czech Republic, Lithuania and Latvia, made modules as parts of the project, learning by themselves, while acquiring competences to teach in the environments of Poles staying abroad.
References
 • Aleksander T. (2016), Praca zawodowa stymulatorem dalszego kształcenia, Edukacja ustawiczna dorosłych Polish Journal of Continuing Education nr 2(93).
 • Aleksandre T. (1992), Potrzeby kulturalno-oświatowe ludzi dorosłych, (w:) Wprowadzenie do pedagogii dorosłych, pod red, T. Wujka, PWN, Warszawa.
 • Babbie E.R. (2001), The Practice of Social Reserch, Wadsworth/Thomson Learnig. All Rights Reserved.
 • Białobłocki T., Moroz J. (2006), Nowoczesne techniki informacji i komunikacji – ich rozwój i zastosowanie, (w:) Społeczeństwo informacyjne, (red.), M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska, Warszawa
 • Gaś Z. (2006), Profilaktyka w Szkole, Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.
 • Goode W.J., Hatt P.K, Obserwacja, (w:) S. Nowak, Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa.
 • Hyla M. (2005), Przewodnik po e-learningu. Szkolenia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kiliszewski M. (2003), E-learning jako nowoczesny system zarządzania nauczaniem, (w:) Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, (red.), M. Fertach, S. Trzcieliński, Poznań.
 • Kuvass B. (2006), Performance appraisal satisfaction and employee autcomes: mediatingand moderating roles of work motivation, The Interotionale Journal of Human Resource Managment, 17 (3).
 • Knowles M.S., Holton E.F., Swanson RA. (2014), The adalt learner:The definitive classic in adult education an human resource development, Routledge.
 • Kubiak M.J. (2000), Wirtualna edukacja, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa.
 • Kupisiewicz Cz. (2005), Podstawy Dydaktyki, WSiP, Warszawa.
 • Loangley A., (2003), Royer I., Perspectives on Doing Case Study. Resarch In Organizations,” M@n@gement”, Vol. 9, No. 3.
 • Nowak S. (2011), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trempała J. (2015), Dyskryminacja ze względu na wiek a funkcjonowanie i rozwój ludzi starszych, Zeszyty Naukowe WSHE, Tom XL, Włocławek.
 • Rajs R. (2010), Narzędzia e-learningu wspomagające proces edukacji informatycznej w odniesieniu do progresu wiedzy informatycznej wśród słabszych studentów, Edukacja –Technika – Informatyka nr /1/ 2.
 • Siemińska-Łosko A. (2006), Interakcje w e-learningu, (w:) Nowe technologie w kształceniu na odległość: II Krajowa Konferencja Naukowa, Koszalin – Osieki 5–7 października 2006, materiały konferencyjne, (red.), T. Królikowski, W. Susłow, B. Bałasza, Wydaw. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Tissot P. (2004), Terminologg of vocational training policy. A multilingual glossary for an enlarged Europe, Office for official Publications of the Europan Communites, Luxembourg
 • Przybyła W., Ratalewska M. (2012), Poradnik dla projektujących kursy e-lerningowe, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.
 • Zielińsk Z.E. (2008), Przegląd narzędzi informatycznych wspomagających tworzenie kursów (e-learning), Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława, Markowskiego w Kielcach, Zeszyty naukowe 8, T. 2, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Kielce.
 • National actionn to implement Lifelong Learning In Europe, Brusseles, 2001 http://www. indire.it/lucabus/lkmw_file?eurydice/iniziative_nazionali_III_EN.pdf) (dostęp:28.10.2018).
 • Kompedium wiedzy o sieciach, NetWorld Akademia [@:] http://www.wiedzanet.pl, (dostęp:18.10.2018).
 • Morbitzer J., Walancik M. (2018), E-podręcznik. Vademecum dla twórców kursów e-learningowych, http://www.wiedzabezbarier.eu/pluginfile.php?file=%2F4201%2Fmod_resource%2Fcontent%2F3%2FVADEMECUM%20-%
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92f85ded-8aa5-484e-b866-029ada388bf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.