PL EN


2004 | 3/2004 (5) | 127-138
Article title

Polski model regulacji na tle porównawczym

Authors
Content
Title variants
EN
Polish Regulatory Model - a Comparative Perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Regulacja jako model oddziaływania państwa na gospodarkę powstała w Stanach Zjednoczonych w okresie po I Wojnie Światowej. Jej celem był nadzór nad nowymi sektorami gospodarki, takimi jak np. energetyka i telekomunikacja, lecz bez wzmacniania egzekutywy. Regulacja stała się częścią polskiego systemu prawnego za sprawą integracji europejskiej. Prawo wspólnotowe wymaga, aby organy regulacyjne, wyrównujące brak pełnej konkurencji z powodu istnienia monopolu naturalnego, były niezależne od podmiotów regulowanych. Niezależność ta jest ograniczana m.in. przez szczegółową legislację. Polski model regulacji sektorowej charakteryzuje się obecnością organów monokratycznych o strukturze jednoszczeblowej, wspomaganej przez kolegialne ciała doradcze oraz jednostki tere-nowe, nie mające odrębnego zakresu kompetencji. Najważniejszym instrumentem oddziaływania jest koncesjonowanie. Cechy te nie są jednak na tyle odrębne, aby można było określić regulację w Polsce jako zdecydowanie odmienną od pozostałych krajów Unii Europejskiej.
EN
Regulation as a form of state intervention first emerged in the United States after WW I with the rise of new sectors such as energy and telecommunications. Regulatory authorities were made independent, so that they would not strengthen the powers of the president. Regulation in Poland is the result of European integration. The fundamental feature of any regulator is independence. In Poland, the independence is being undermined by i.a. excessively detailed legislation. The Polish model is characterised by entrusting the regulatory powers to one person, assisted by an advisory collegiate body, and by one-tier of decision making. The Polish model remains within the EU standards.
Keywords
Year
Issue
Pages
127-138
Physical description
Dates
published
2004-09-15
Contributors
author
  • WSPiZ im. Leona Koźmińskiego
References
  • Hoff, W. 2001. Europejskie obowiązki publiczne na przykładzie sektora elektroenergetycznego. Studia Europejskie, Nr 4 (20).
  • Kawka, I. 2002 Europejskie telekomunikacyjne organy regulacyjne-wspólnotowe projekty zmian, w Mik C. (red.): Prawo Gospodarcze Wvpólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, Toruń: TNOIK.
  • Kosikowski, C. 2002. Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, Warszawa: LexisNexis.
  • Majone, G. (ed.) 1990. Introduction, Deregulation and Regulation. Regulatory reform in Europe and in the United States, London: Print Publisher.
  • Ostrom, V. 1987, The Political Theory of a Compound Republic. Designing the American Experiment, 2nd ed., University of Nebraska Press.
  • Skoczny. T 2002. Wspólnotowe prawo regulacji in statu nascendi, w: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, Toruń: TNOIK.
  • Studia nad integracja europejską. Gazownictwo, red. Jasiński, P., Skoczny, T., Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Studia nad integracja europejską. Telekomunikacja, red. Jasiński, P., Skoczny, T., Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92f948a4-cc16-4aa4-a7a1-86d9f4b0ff31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.