PL EN


2017 | 30 | 376-397
Article title

“The church does not emigrate”. The bishop Albert Klein and the emigration of evangelical Lutheran priests from Romania (1969–1989)

Content
Title variants
PL
„Kościół nie emigruje”. Biskup Albert Klein a emigracja kapłanów ewangelicko-luterańskich z Rumunii (1969–1989)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W komunistycznej Rumunii problemy polityczne, gospodarcze i społeczne zmusiły wielu ludzi do emigracji, a Sasi siedmiogrodzcy (Niemcy z Siedmiogrodu) nie byli w tej kwestii wyjątkiem. Rządzący Rumunią jednak nie pozwalali im na opuszczanie kraju, wyobrażali sobie nawet, że ich władza sięga poza jego granice. Aby powstrzymać emigrację, władze komunistyczne wykorzystywały wiele sposobów. Posłużyli się także przywódcą Kościoła ewangelicko-luterańskiego, bp. Albertem Kleinem. W artykule przeanalizowano niektóre aspekty roli biskupa w wychodźstwie Sasów siedmiogrodzkich w latach 1969–1989, a zwłaszcza w zapobieganiu emigracji kapłanów ewangelicko-luterańskich, przywódców społeczności niemieckiej.
Contributors
 • Instytut Badań nad Zbrodniami Komunistycznymi i Pamięci o Rumuńskim Wychodźtwie
References
 • Valerie Raleigh Yow, Recording Oral History. A Practical Guide for Social Scientists (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994
 • François de Singly, Alain Blanchet, Anne Gotman, Jean-Claude Kaufmann, Ancheta şimetodele ei [The Investigation and Its Methods] (Iaşi: Polirom, 1998)
 • Kathryn Anderson, Dana C. Jack, “Learning to Listen”, in: Robert Perks, Alistair Thomson (eds.), The Oral History Reader (New York: Routledge, 1988)
 • Alessandro Portelli, “What makes oral history different”, in: Robert Perks, Alistair Thomson (eds.), The Oral History Reader (New York: Routledge, 1988)
 • Paul Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea [Memory, History, Oblivion] (Timişoara: Amarcord, 2001)
 • Vasile Ciobanu, Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni 1918–1944 [Contributions to the Knowledge of the History of Transylvanian Saxons 1918–1944] (Sibiu: Hora, 2001)
 • Ioan Bolovan, Sorina Bolovan, “Contribuţii privind structura etnică şi confesională a Transilvaniei în secolul XX” [“Contributions About the Ethnic and Confessional Transylvania in the Twentieth Century”], in: Sorina Bolovan, Ioan Bolovan (eds.), Sabin Manuilă – Istorie şi demografie [Sabin Manuilă – History and Demography] (Cluj-Napoca: Fundaţia Culturală Română, 1995)
 • Weber, Georg, Weber-Schlenter, Renate, Nassehi, Armin, Sill, Oliver, Kneer, Georg, Die Deportation von Siebenbürger Sachsen in die Sowietunion. 1945–1949, I–III (Cologne-Weimar-Vienna: Böhlau, 1996)
 • Corneliu Gaiu, Valentin Orga (eds.), Sașii transilvăneni între statornicie și dezrădăcinare / Die Siebenbürger Sachsen zwischen Heimatreue und Entwurzelung [Transylvanian Saxons Between Steadiness and Uprooting] (Cluj-Napoca: Accent, 2006)
 • Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Țiu, Lungul drum spre nicăieri. Germanii din România deportați în URSS [The Long Road to Nowhere. Germans from Romania Deported in USSR] (Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2012)
 • Rudolf Poledna, Sint ut sunt, aut non sint? Transformări sociale la saşii ardeleni după 1945: o analiză sociologică din perspectivă sistemică [Sint ut sunt, aut non sint? The Social Transformation of Transylvanian Saxons after 1945: A Sociological Analysis in a Systemic Perspective] (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2001)
 • Florica Dobre, Florian Banu, Luminiţa Banu, Laura Stancu, Acţiunea “Recuperarea”. Securitatea şi emigrarea germanilor din România (1962–1989) [The Action “Recovery”. Securitatea and Emigration of Germans from Romania (1962–1989)] (Bucharest: Editura Enciclopedică, 2011)
 • Radu Ioanid (ed.), Securitatea și vânzarea evreilor. Istoria acordurilor secrete dintre România și Israel [The Securitate and the Sale of the Jews. The History of the Secret Agreements Between Romania and Israel] (Iași: Polirom, 2015)
 • Helmut Pilder, “Rezistenţă şi adaptare în cadrul bisericii evanghelice din Transilvania după al doilea război mondial” [“The Resistance and Adaptation within the Evangelical Church in Transylvania After WWII”], in: Gerhard Möckel, Biserica între adaptare şi rezistenţă [The Church Between Adaptation and Resistance] (Munich, 1980)
 • Albert Klein, Ein Leben im Glauben (Heidelberg: Hora & AKSL, 2010)
 • Cătălin Turliuc, Flavius Solomon (eds.), Punţi în istorie. Studii româno-germane [Bridges in History. Romanian-Germans Studies] (Iaşi: Cantes, 2001)
 • Ernst Wagner, Istoria saşilor ardeleni [The History of Transylvanian Saxons] (Bucharest-Munich: Meronia, 2000)
 • Adrian Nicolae Petcu, “Activitatea Departamentului Cultelor în atenţia Securităţii (1970–1989)” [“The Activity of Department for Religious Affairs under surveillance of Securitate (1970–1989)”], in: Caietele CNSAS, II, (4)/2009, (Bucharest: Editura CNSAS, 2010)
 • Liviu Ţăranu, “Afacerea ‘Peregrinii’” [“The ‘Pilgrims’ Affair”], in: Constantin Moşincat, Dan Poinar (eds.), Pietre de hotar [Milestones] (Oradea: Tipo MC, 2007), vol. 6
 • Wolfgang Rehner, “Problemele populaţiei de etnie germană în România. Tendinţele ei de emigrare” [“The Problems of the Ethnic Germans in Romania. Their Emigration Trends”], in: Romulus Rusan (ed.), Analele Sighet 10. Anii 1973–1989: Cronica unui sfârşit de sistem [Sighet Annales 10. 1973–1989: The Chronicle of the End of the System], (Bucharest: Fundaţia Academia Civică, 2003)
 • Denisa Florentina Bodeanu, “Emigrarea etnicilor germani din România: cauze, etape şi consecinţe” [“The Emigration of Germans from Romania: Causes, Stages and Consequences”], in: Corneliu Gaiu, Valentin Orga (eds.), Saşii transilvăneni între statornicie şi dezrădăcinare/Die Siebenburger Sachsen zwischen Heimattreue und Entwurzelung [Transylvanian Saxons between Steadiness and Uprooting] (Bistrița: Accent, 2006)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-930d2248-562e-4ee2-94f2-19071ce0a45e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.