PL EN


2011 | 7 | 17-20
Article title

Ochrona dziedzictwa kulturowego – dylematy ponowoczesności

Authors
Content
Title variants
EN
Protection f cultural heritage – dilemmas of post modernity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dwuwymiarowość (materialny i niematerialny wymiar) dziedzictwa kulturowego sprawia, że ochrona tego dziedzictwa to, z jednej strony - zabezpieczanie materialne zabytków, a z drugiej - troska o zachowanie pamięci historycznej. To sprawia, że ochrona dziedzictwa staje się zależna od sposobu rozumienia historii. W postmodernistycznej świadomości globalny sens historii rozpadł się na wielość sensów cząstkowych, wspierających partykularne wizje świata i nie łączących się w żadnym poszukiwaniu spójnej całości. Działanie na rzecz ochrony dorobku kultury staje się zatem projektowaniem wrażliwości historycznej.
EN
Because of the two-dimensionality (tangible and intangible dimension) of cultural heritage, the protection of this heritage is, on the one hand - securing the substance of monuments, and - on the other hand - care for the preservation of historical memory. This makes the protection of heritage dependent on the understanding of history. In the postmodern consciousness, the global sense of history disintegrated into a multiplicity of partial meanings, supporting individual visions of the world and not joining in any search of a coherent whole. Action to protect the cultural heritage thus must become a designing of historic sensibility.
Year
Issue
7
Pages
17-20
Physical description
Dates
published
2011-10
Contributors
author
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
  • Sheppard R., 2004, Problematyka modernizmu europejskiego, (w:) R. Nycz (red.), Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, Kraków, s. 71-140.
  • Welsch W., 2004, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, (w:) R. Nycz (red.), Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, Kraków, s. 429-461.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-930f0eb7-c1f5-4f91-89f0-6c19e3ecec79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.