Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 59-68

Article title

Wizerunek Górnego Śląska i Ślązaków w kategoriach rozwoju gospodarczego i pracowitości a postawy polityczne Polaków

Content

Title variants

EN
The image of Upper Silesia and the Silesians in the context of economic growth and diligence as opposed to the political attitudes of the Poles

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The field of analysis presented in the article are the findings of an analysis of cognitive image of Silesia and Silesian in context of two categories. First is the economic development of the region, and second one is the diligence of Silesians. Answers given by respondents was depicted in prism of their political attitudes and ideological beliefs. It allowed to point out specific patterns signifying about strong image position of Silesia and its inhabitants autonomously of political and ideological approaches of communication recipients.

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

  • Bartmiński J. (2006), Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo UMCS: Lublin.
  • Cichosz M. (2003), (Auto)Kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich III PR, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Gackowski T., Łączyński M. (2009), Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać, CeDeWu: Warszawa.
  • Jeziński M. (2004), Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń: Wydawnictwo UMK.
  • Kolczyński M., Sztumski J. (2003), Marketing polityczny – kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań, Katowice: Śląsk.
  • Luhmann N., (2007), Systemy społeczne, Kraków: Nomos.
  • Nimmo D., Savage R., (1976), Candidates and Their Images: Concepts, Methods and Findings, Goodyear: Pacific Palisades.
  • Wojtkowski Ł. (2012), Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 2008, Wydawnictwo UMK: Toruń.
  • www.vademecum-slask.us.edu.pl (20.04.2013)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-932e383d-e60f-4818-b81b-2d9fca0799f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.