Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 57/1 | 67-77

Article title

Nauczanie podsystemu leksykalnego w edukacji przedszkolnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera

Content

Title variants

EN
Lexical repertoire teaching in preschool education of the children with autism spectrum disorder and Asperger syndrome

Conference

Konteksty badawcze w nauczaniu podsystemów i sprawności językowych

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Not only special educational needs, but also developmental traits strongly determine the specificity of lexical repertoire teaching process of foreign language in preschool education. The aim of this pa-per is to present the results of a study carried out among a group of 5-year-old autistic and Asperger children. The purpose of this particular pedagogical context of preschool education is to discuss some difficulties and their feasible modifications into methodical possibilities. First of all, with the aid of neurobiological perspective the speci-ficity of lexical repertoire teaching among children will be presented. Furthermore, particular needs and abilities of the children with autism spectrum disorder and Asperger syndrome will be discussed. The practical part of this paper was based on a research conducted in 2018/2019 in Warsaw. The study enabled us to diagnose whether the application of the multiple intelligences’ theory, the multisenso-rial tasks and the didactic game in the context of preschool special education affects the learning – teaching process of the foreign language

Journal

Year

Issue

Pages

67-77

Physical description

Dates

published
2021-09-30

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Alexiou T., Milton J., Roghani S. (2019), Assessing the Vocabulary Knowledge of Preschool Language Learners. Integrating Assessment into Early Language Learning and Teaching, United Kingdom: Multilingual Matters, s. 154–164.
 • Cichmińska M. (2015), Bawię się więc jestem. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 13–17.
 • Dufrêne G., Chambres E., Chambres P. (2009), Le syndrome d’Asperger: atouts et particularités. „Bulletin scientifique de l’arapi”, nr 23, s. 59–65.
 • Gardner H. (1983), Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York City: Basic Books.
 • Hüther G., Hauser U. (2014), Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • Kic-Drgas J. (2015), Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli kilka uwag o kształceniu interkulturowym najmłodszych. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 36–42.
 • Komorowska H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Konderak T. (2017), Podejście wielozmysłowe w nauczaniu języków obcych dzieci. „Edukacja elementarna w teorii i praktyce”, nr 4(46), s. 97–99.
 • Kondrat D. (2011), Wykorzystanie inteligencji wielorakich w nauczaniu języka angielskiego. „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 2–10.
 • Kotarba-Kańczugowska M. (2015), Przedszkolak uczy się języka obcego. Kręta droga, wielka frajda. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 43–49.
 • Medina J. (2012), Jak wychować szczęśliwe dziecko. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Milton J., Alexiou T. (2009), Vocabulary size and the Common European Framework of Reference for Languages, (w:) Richards B., Daller H. M., Malvern D.D., Meara P., Milton J., Treffers-Daller J. (red.), Vocabulary Studies in First and Second Language Acquisition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 194–211.
 • Ministère de l’éducation nationale (2009), Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du développement. Paris : CNDP.
 • Mottron L. (2004), L’autisme: une autre intelligence. Sprimont: Mardaga.
 • Mottron L. (2010), Que fait-on de l’intelligence autiste? „Enfance”, nr 1, s.45–57.
 • Piotrkowska-Skrzypek M. (2015), Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 23–31.
 • Sowa-Bacia K. (2019), Kryteria wyboru materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka obcego na etapie przedszkolnym. „Języki Obce w Szkole”, nr 5, s. 75–79.
 • Tiefenthal C. (2008), Fast mapping im natürlichen L2-Erwerb. Trier: WVT.
 • Vanthier H. (2009), L’enseignement aux enfants en classe de langue. Paris : CLE International.
 • Wierzchosławska A. (2018), Nauczanie multisensoryczne w przedszkolu wraz z przykładami ćwiczeń. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 48–50.
 • Wolski A. (2013), Ograniczone, powtarzające się̨ i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności u małych dzieci ze spektrum autyzmu. „Konteksty pedagogiczne”, nr 1, s. 45–63.
 • Wójcik-Gugulska M. (2017), Zajęcia z dużą grupą przedszkolaków mogą być świetną zabawą! „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 104–107.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-933878b1-3c05-460c-952f-a9212085c105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.