Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 27-39

Article title

Teologia jako dziedzina nauki i zadanie dydaktyczne

Content

Title variants

EN
Theology as a scientific discipline and a didactic task

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teologia jest pełnoprawną nauką, nawet jeśli jest ewidentna jej specyfika wynikająca zarówno z jej przedmiotu i metody, jak i z misji eklezjalnej, której pozostaje podporządkowana. W obecnym momencie historycznym, pośród wielu wyzwań, na teologii spoczywa zadanie ukazania, że jest ona pełnoprawną nauką akademicką pośród innych nauk. Świadczy o tym zarówno przedmiot, którym jest tajemnica Boga, jak również funkcja dydaktyczna. Na umocnienie znaczenia naukowego teologii mogłoby wpłynąć mocniejsze akcentowanie jej specyfiki badawczej oraz unowocześnianie dydaktyki teologicznej.
EN
Theology has been a rightful branch of science for a long time. Obviously, it has its own specific character stemming both from its subject and scientific method, as well as from its specified ecclesiastical mission to which it remains subordinate. Theology is an entirely ecclesiastical science. Among other challenges pointed out by the theologians, theology has to show that it is a rightful academic discipline amid other sciences It is acknowledged by its subject which is the mystery of God, as well as by its didactic function which consists in the transferring of the content which results from this mystery. Placing a stronger emphasis on its specific research character and on the modernization of theological didactics might support the scientific significance of theology. These very issues constitute the main subject of this article

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

27-39

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Barth K., Iniziare dall’inizio. Antologia dei testi, Brescia 1990.
 • Beck H.G., Il millennio bizantino, Roma 1981.
 • Alszeghy Z., Flick M., Come si fa la teologia, Roma 1974,
 • Augustyn, De praedestinatione sanctorum, PL 44, 959–992.
 • Augustyn, In Ioannis Evangelium tractatus, PL 35, 1389–1976.
 • Augustyn, Quaestionum septendecim in Evangelium secundum Matthaeum, PL 35, 1365–1374.
 • Balthasar H.U. von, W pełni wiary, wybór tekstów W. Löser, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991.
 • Cottier G., Les chemins de la raison. Questions d’épistémologie théologique et philosophique, Saint-Maur 1997.
 • Di Sante C., L’uomo alla presenza di Dio. L’umanesimo biblico, Brescia 2010.
 • Grad P., O pojęciu tradycji, Warszawa 2017.
 • Królikowski J., Kontemplacja i racjonalność. Sakralny wymiar teologii, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 25 (2017) nr 1, s. 19–34.
 • Królikowski J., Nauka, mądrość i powołanie. O naturze i misji teologii, Ministerium
 • Expositionis, 3, Kraków 2016, s. 7–14.
 • Marion J.L., Będąc danym. Esej z fenomenologii donacji, Warszawa 2007.
 • Potterie I. de la, Il Concilio Vaticano II e la Bibbia, w: AA. VV., L’esegesi cristiana oggi, Casale Monferrato 1992, s. 19–42.
 • Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin 1995.
 • Rahner K., Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987.
 • Rahner K., Słuchacz Słowa. Ugruntowanie filozofii religii, tłum. r. Samek, Kęty 2008.
 • Ratzinger J., Il rapporto fra Magistero della Chiesa ed esegesi, „L’Osservatore Romano” 10 maggio 2003, s. 6.
 • Rogowski R., Światłość i tajemnica. Z problematyki teologii egzystencjalnej, Katowice 1986.
 • Spaemann R., Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje. I, tłum. J. Merecki, Warszawa 2012.
 • Staglianò A., Pensare la fede, Roma 2004

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-933c48f3-5348-40ae-b373-fd4192500d58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.