PL EN


2018 | 14 | 53-69
Article title

The Need and Interest of Adults in Religious Education

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Adults indicate their needs and interest in religious content in a variety of ways. They express a conviction that adult religious education should not be limited to catechesis and look for such forms that correspond to their needs and expectations. One of them is the Bible Correspondence Course (BCC). This form of adult religious education has been present in Poland for over 20 years, and in Austria even longer. The Course not only attracts growing interest amongst adults but also meets their expectations and brings (often unexpected) results. By analysing the motives for the participation in the BCC one can see that this form of adult education is a significant event for many people and has become a unique part of their biographies. Thus, its effects relate to many areas and dimensions of human existence.
Year
Issue
14
Pages
53-69
Physical description
Contributors
References
 • CEC (2000). A Memorandum on Lifelong Learning. Retrieved from http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf
 • Directorate-General for Education and Culture (2002). Key Competencies: A Developing Concept in General Compulsory Education. Retrieved from http://www.edmide.gr/KEIMENA%20E.U/key%20competences%20Europe.pdf
 • Fowler, J. (1981). Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. San Francisco: Harper & Row Publishers.
 • Fowler, J. (1984). Becoming adult, becoming Christian. Adult Development and Christian Faith, Toronto: Harper & Row.Giguere, P.A. (1991). Une foi adulte [An adult faith]. Ottawa: L’horizon du croyant. Novalis.
 • Gurba, E. (2011). Wczesna dorosłość [Early adulthood]. In: Trempała, J. (Ed.), Psychologia rozwoju człowieka. [Psychology of human development]. Warszawa: PWN.
 • Ioannes Paulus PP. II. (1979). Catechesi Tradendae: On catechesis in our time. Retrieved from http://www.intratext.com/ixt/eng0120/
 • Korespondencyjny Kurs Biblijny, Zeszyty 1–34. (1993–2013) [Bible Correspondence Course. Workbooks 1–34]. Krakow: WAM.
 • Krysztofik, J., Walulik, A. (2016). Między ignorancją a eksperckością: Edukacja religijna w kształtowaniu codzienności dorosłych. [Between ignorance and expertise: Religious education in shaping the everyday life of adults ]. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
 • Kusztelak, A. (2003). Kształcenie na odległość w Polskiej praktyce edukacyjnej [Distance education in the Polish educational practice]. In: W. Horyń (Ed.), Kształcenie ustawiczne i jego praktyczny wymiar. [Continuing education and its practical dimension]. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.
 • Makselon, J. (1995). Człowiek jako istota religijna [Man as religious being]. In: J. Makselon (Ed.), Psychologia dla teologów. [Psychology for theologians]. Krakow: PAT.
 • Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się [From teaching to learning]. Wrocław: DSW.
 • Marek, Z. (2014). Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji? [Religion – help or threat for education?] Krakow:WAM.
 • Mariański, J. (2010). Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne [Religion in the post-modern society. Sociological study]. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Miś, L. (2000). Ery i fazy w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona [Eras and Phases in the Life of an Adult in Daniel J. Levinson’s Theory] In: P. Socha (Ed.), Duchowy rozwój człowieka. [Spiritual human development]. Krakow: UJ.
 • Nikitorowicz, J. (2013). Edukacja ustawiczna w procesie wspierania rozwoju tożsamości człowieka w kontekście problemow wyboru wartości [Lifelong education in the process of supporting the development of human identity in the context of the problems of choice of values]. In: E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś (Eds.), Edukacja – wczoraj, dziś i jutro, t. V. Edukacja ustawiczna w Polsce i na świecie [Education – yesterday, today and tomorrow, vol. 5, Lifelong education in Poland and inthe world]. Siedlce: Siedleckie Towarzystwo Naukowe.
 • Oleś, P. K. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. [The psychology of mid-life breakthrough], Lublin: KUL.
 • Walulik, A. (2013). Kompetencje religijne w całożyciowym uczeniu się [Religious competences in lifelong learning]. In: E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś (Eds.), Edukacja – wczoraj, dziś i jutro, t. V. Edukacja ustawiczna w Polsce i na świecie [Education – yesterday, today and tomorrow]. Siedlce: Siedleckie Towarzystwo Naukowe.
 • Walulik, A. (2009). Kształcenie religijne dorosłych w formie korespondencyjnej [The religious education of adults in the correspondence form]. Katecheta 3.
 • Walulik, A. (2012). Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refleksji nad życiem [Educational support for adults in reflection on their life]. Krakow. WSFP Ignatianum WAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93417376-4808-4dd2-b6ef-1f4ca8dd3793
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.