Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 133-141

Article title

FENOMEN KSZTAŁCENIA. SZKIC O KONSTRUKTYWIZMIE

Content

Title variants

EN
Constructivism – the phenomenon of education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje – z punktu widzenia filozofii – najważniejsze, jak się zdaje, wątki konstruktywistycznej teorii nauczania. Przedmiotem namysłu czyni więc to, co konstruktywizm może wnieść do refleksji pedagogicznej oraz to, co interesującego proponuje, mówiąc o ludzkim poznaniu i jego ograniczeniach. Zwrócona zostaje uwaga, iż swoiste dla konstruktywizmu idee sięgają kultury starożytnej Grecji i wiążą się z postacią i działalnością Sokratesa, według którego cała wiedza o świecie tkwi już w samym człowieku i wymaga tylko „wydobycia na światło dzienne”. Przypomnienie jawi się zatem jako warunek uczenia się. W dalszych fragmentach tekstu mowa jest o kondycji współczesnego uniwersytetu i o próbach jego odnowienia w duchu konstruktywistycznego modelu kształcenia.
EN
The article is about philosophical point of view on constructivism as a theory of education. Constructivism, as a theory of education, is a part of pedagogical meaning of human cognition. The main idea of constructivism comes from the old Greek philosophy, particularly from Socrates and his philosophical thought concerning human knowledge of the world. The following parts of the article describe the concepts of teaching in modern universities, as well as the attempts of introducing constructivism as a spirit of education.

Year

Issue

1

Pages

133-141

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Dylak S. (2000): Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli. W: Współczesność a kształcenie nauczycieli. Red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak. WSP ZNP, Warszawa
 • Gutowski P. (2008): O potrzebie integracji wiedzy w wykształceniu uniwersyteckim i o znaczeniu relacji: mistrz-uczeń. W: Fenomen uniwersytetu. Red. A. Grzegorczyk, J. Sójka. Wyd. Nauk. UAM, Poznań
 • Humboldt W. von. (1989): Organizacja instytucji naukowych. W: B. Andrzejewski: Wilhelm von Humboldt. Wiedza Powszechna, Warszawa
 • Jaspers K. (1991): Rozum i egzystencja. Tłum. Cz. Piecuch. PWN, Warszawa
 • Kant I. (2001): Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. Ingarden. Wyd. „Antyk”, Kęty Krońska I. (1983): Sokrates. Wiedza Powszechna, Warszawa
 • Kruszewski K. (1976): Kształcenie w szkole wyższej. PWN, Warszawa
 • Łazuga W. (2008): Uczelnia przedsiębiorcza czy przedsiębiorstwo uczelniane? W: Fenomen uniwersytetu. Red. A. Grzegorczyk, J. Sójka. Wyd. Nauk. UAM, Poznań
 • Mieszalski S. (2000): Związek uczenia się z nauczaniem z perspektywy konstruktywizmu. „Ruch Pedagogiczny”, nr 3-4.
 • Mill J. S. (1959): Utylitaryzm. W: Utylitaryzm. O wolności. Tłum. A. Kurlandzka, T. Kotarbiński. PWN, Warszawa
 • Muszyński H. (1977): Zarys teorii wychowania. PWN, Warszawa
 • Newman J. H. (1990): Idea uniwersytetu. Tłum. T. Mroczkowski. PWN, Warszawa
 • Nietzsche F. (2003): Wiedza radosna. Tłum. L. Staff. Zielona Sowa, Kraków
 • Nietzsche F. (2000): Zmierzch bożyszcz. Tłum. G. Sowiński. Wyd. „A”, Kraków
 • Okoń W. (1973): Elementy dydaktyki szkoły wyższej. PWN, Warszawa
 • Platon (1959): Menon. Tłum. W. Witwicki. Nasza Księgarnia, Warszawa
 • Ricoeur P. (2003): O sobie samym jako innym. Tłum. B. Chełstowski. PWN, Warszawa
 • Ryle G. (2002): The Concept of Mind. University of Chicago Press, Chicago
 • Sajdak A. (2008): Edukacja kreatywna. WAM, Kraków
 • Salinger J. D. (1981): Franny i Zooey. Tłum. M. Skibniewska, Czytelnik, Warszawa
 • Stein B. (2003): Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej. „Jedność”, Kielce
 • Stróżewski W. (2008): O idei uniwersytetu. W: Fenomen uniwersytetu. Red. A. Grzegorczyk, J. Sójka. Wyd. Nauk. UAM, Poznań
 • Twardowski K. (2008): O dostojeństwie Uniwersytetu. W: Fenomen uniwersytetu. Red. A. Grzegorczyk, J.Sójka. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93430f72-7509-4c47-bcab-0f7b45f109fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.