PL EN


2017 | 2 | 189-204
Article title

Special teacher competencies in the context of inclusive school

Content
Title variants
PL
Specjalne kompetencje nauczycieli w kontekście szkoły integracyjnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Over the past few decades, an inclusive education approach has been implemented in many European and other countries. Special teachers are educated to provide special educational support for pupils with special educational needs regardless of the school in which they learn. Therefore, these professionals need to acquire competencies to teach children with various special educational needs arising from disabilities, disorders, adverse social factors, etc., to provide support to the family and other pedagogical staff. The research aimed to disclose how special teachers, who work in general schools, self-assess their own professional and general competencies. The research was conducted using a questionnaire survey method. The questionnaire was based on learning outcomes (graduate’s knowledge, skills and values), indicated in the curriculum of a prospective special teacher. The survey has been completed by 100 special teachers, who work in general schools. The research was conducted in general schools of various Lithuanian cities in 2015–2016. It showed that in the context of inclusive education, special teachers need to be open for continuous learning and professional development in addition to the methodological changes in schools. They also need to share inclusive education values as well as their teaching experiences. It is therefore very important to reflect on, understand and assess one’s competencies and the need for continuous professional development. The research data are also valuable for developers and those who implement study programmes and in-service training programmes for specialists – special educators. According to the research results, it is obvious that much more attention should be be given to development and / or improvement of the special educators’ leadership abilities.
PL
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w wielu państwach europejskich i pozaeuropejskich wdrożono podejście kształcenia integracyjnego. Pedagodzy specjalni kształceni są w celu zapewnienia specjalnego wsparcia edukacyjnego uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych niezależnie od szkoły, do której uczęszczają. W związku z tym specjaliści muszą zdobywać kompetencje do nauczania dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających, m.in., z niepełnosprawności, zaburzeń, czy też niekorzystnych czynników społecznych, aby zapewnić pomoc rodzinie i pozostałym członkom grona pedagogicznego. Badania miały na celu ujawnienie, w jaki sposób pedagodzy specjalni pracujący w szkołach powszechnych oceniają własne kompetencje ogólne i zawodowe. Badania przeprowadzono stosując metodę ankietową. W kwestionariuszu wykorzystano wyniki w nauce (wiedzę, umiejętności i wartości wyznawane przez absolwentów) wskazane w programie nauczania przyszłego pedagoga specjalnego. Kwestionariusz wypełniło 100 pedagogów specjalnych pracujących w szkołach powszechnych. Badania przeprowadzono w szkołach powszechnych w różnych litewskich miastach w latach 2015–2016. Wykazano, że w kontekście kształcenia integracyjnego, oprócz zmian metodologicznych w szkołach, pedagodzy specjalni muszą być otwarci na kształcenie ustawiczne i rozwój zawodowy. Koniecznym jest również, aby dzielili się wartościami promowanymi w ramach kształcenia integracyjnego oraz własnymi doświadczeniami w zakresie nauczania. Dlatego ważne jest, aby przemyśleć, zrozumieć i ocenić swoje kompetencje oraz potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego. Dane z badań są również znaczące dla osób opracowujących i realizujących programy nauczania i programy doskonalenia zawodowego dla specjalistów – pedagogów specjalnych. Wyniki badań pokazują oczywistą konieczność poświęcenia więcej uwagi rozwojowi i/lub poprawie zdolności przywódczych pedagogów specjalnych.
Contributors
References
  • Barrett, D., Green, K. (2009). Pedagogical content knowledge as a foundation for an interdisciplinary graduate program. Science Educator, 18(1), 17–28.
  • Caena, F. (2014). Teacher Competence Frameworks in Europe: policy-as-discourse and policy- as-practice. European Journal of Education, 49 (3), 311–331.
  • Council, EU. (2006). Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competencies for lifelong learning. Brussels: Official Journal of the European Union, 30(12), 2006.
  • Council for Exceptional Children. (2015). What Every Special Educator Must Know: Professional Ethics and Standards. Arlington, VA: CEC.
  • Dingle, M., Falvey, M. A., Givner, C.C. & Haager, D. (2004). Essential Special and General Education Teacher Competencies for Preparing Teachers for Inclusive Settings. Issues in Teacher Education, 13(1), 35–50.
  • Fisher, D., Frey, N., Thousand, J. (2003). What do Special Educators Need to Know and be Prepared to Do for Inclusive Scholling to Work? Teacher Education and Special Education, 26(1), 42–50.
  • Florian, L. & Rouse, M. (2009) The inclusive practice project in Scotland: Teacher education for inclusive education. Teaching and Teacher Education, 25 (4), 594–601.
  • Savolainen, H. (2009). Responding to diversity and striving for excellence: The case for Finland. In Acedo C. (ed.) Prospects Quarterly Review of Comparative Education, 39 (3), September 2009.
  • Quigney, T.A. (2009). The status of special education teachers at the secondary level: effects of the “highly qualified teacher” standard. American Secondary Education, 37(2), 49–61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7977-246-9
ISSN
2451–2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93433de0-3e5f-4088-b3e5-a8803ee7cd11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.