Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 54-66

Article title

Kolegiata stargardzka p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata jako potencjalny cel turystyki kulturowej

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Gotycki kościół w Stargardzie od początku swojego istnienia w opinii badaczy i odwiedzających należy do grupy najbardziej imponujących obiektów na terenie Pomorza Zachodniego. Określany mianem „klejnotu Pomorza” obiekt, figurujący na szlaku Europejskiego Gotyku Ceglanego, pozostaje jednak wciąż mało znany poza granicami regionu. W niniejszym artykule, odwołując się do analizy źródłowej i literatury specjalistycznej przedstawiono historię kościoła, etapy jego budowy oraz renowacji. Zawarta w tekście analiza walorów m.in.: architektonicznych, estetycznych, dostępności turystycznej obiektu, wskazuje na możliwości rozwoju promocji kolegiaty stargardzkiej, m.in. jako potencjalnego celu wizyt w ramach turystyki kulturowej.

Year

Issue

9

Pages

54-66

Physical description

Dates

online
2015-09-01

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Alder F., 1862, Mittalterliche Backstein Bauwerke des Preussischen Staates, t I, Berlin 1862. Allgemeine Deutsche Biographie, t. III
 • Bernoulli J., 1779 Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und Polen in dem Jahren 1777 und 1778, Lepzig
 • Białecki T., 1969, Ważniejsze zabytki Stargardu i okolic, [w:] Dopierała B. (red.), 1969, Z dziejów ziemi stargardzkiej, Poznań
 • Boehmer F., 1904, Beiträge zur Geschichte der Stadt Stargard in Pommern, Stargard
 • Brunsberg H., 1949, Ein ordenspreussischer Baumeister der Spätgotik , [w:] Bst NF 44
 • Brück H.,1911, Die Marien Kirche zu Stargard in Pommern, Stargard
 • Büsching A.F., 1788, Erdbeschreibung, Hamburg
 • Chmarzański G., 1949, Od romantyzmu do schyłku baroku, [w:] Deresiewicz J. (red.), 1949, Pomorze Zachodnie, Poznań
 • Filipowiak W., 1969, Stargard we wczesnym średniowieczu, [w:] Dopierała B. (red.), 1969, Z dziejów ziemi stargardzkiej, Poznań
 • Gaworecki W., 2003, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Gołda K., 2000, Filipa Hainhofera dziennik podróży, zawierający obrazki z Frankonii, Saksonii, Marchii Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617, [w:] Gołda K. (red.), Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. IX, Szczecin
 • Gwiazdowska E., 2004, Średniowieczne cechy krajobrazu miast pomorskich w ikonografii od XVI do XIX wieku, [w:] Glińska M., Kroman K., Makała R., Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin
 • Haus A., Kar Friedrich Schinkel, 2005, [w:] Neue Deutsche Bibliographie, t. XXII, Berlin 2005, s. 795-798, dostępne w Internecie: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00016410images/index.html?id=00016410&fip=193.174.98.30&no=&seite=1 (05.06.2015).
 • Jarzewicz J., 2004, „ … Navim innovare et conformare …”, czyli o odnowieniu i koordynacji korpusu nawowego kościoła NMP w Stargardzie z jego częściami wcześniejszymi, [w:] Glińska M., Kroman K., Makała R., Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi
 • -lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin 2004
 • Kalita-Skwirzyńska K., 1983, Stargard Szczeciński, Wrocław -Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
 • Kalita K., 1973, Stargard Szczeciński kościół p.w. Najświętszej Panny Marii. Dokumentacja Naukowo- historyczna wykonana na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Szczecin
 • Kalita-Skwirzyńska K., 1980, Stargard, Kościół NMP. Dokumentacja konserwatorska z prac remontowych wnętrza z lat 1977-1980 wykonano na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Kultury i Sztuki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. P.P. Pracownie Konserwatorskie Zabytków Oddział w Szczecinie Pracownia Dokumentacji Naukowo- Historycznej, Szczecin 1980
 • Kohfeld G.,1905, Eine akademische Ferienreise von Rostock bis Königsberg im Jahre 1694, Bst NF Bd. IX, 1905
 • Księga Pamiątkowa Kościoła p.w. NMP w Stargardzie
 • Kugler F., 1840, Pommersche Kunstgeschichte. Nach dem erhalten Monumente dargestellt, Stettin
 • Lemcke H., 1898, Sprawozdanie konserwatorskie za okres 1.04. 1897- 31.03.1898, BSt NF 2
 • Lesiński H., 1969, Zarys z dziejów Stargardu od XIII do końca XVIII w., [w:] Dopierała B. (red.), 1969, Z dziejów ziemi stargardzkiej, Poznań
 • Lindenhayn-Fiedorowicz A., 2010, Kościół Mariacki w Stargardzie- pierwotna forma kościoła na tle rozwoju pomorskiej architektury halowej drugiej połowy XIII i początku XIV wieku, [w:] Majewski M. (red.), 2010, Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie, t. V, Stargard
 • Lutsch H., 1890, Mittelalterliche Backsteinbauten Mittelpommerns von der Peene bis zur Rega, Berlin
 • Mielcarek A., 2010, Stargard jako węzeł transportu drogowego w połowie XIX wieku, [w:] Majewski M. (red.), 2010, Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie, t. V, Stargard
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, [w:] Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, „Zeszyty Naukowe”, nr 647, Szczecin, s. 35-56
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo Proksenia, Kraków
 • Mikos von Rohrscheidt, 2013, Materialność szlaku tematycznego jako wyznacznik współczesnego standardu produktu turystycznego i szansa na konkurencyjną ofertę, [w: ] Studzienicki T. (red.), 2013, Szlaki kulturowe w Europie. Organizacja, promocja, zarządzanie, Pelplin
 • Micraelli J., 1640, Erstes Buch des Alten Pommer- Landes, Stetin 1640
 • Miłobędzki A., 1968, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa
 • Monumenta Poloniae Historica, 1872, A. Bielowski, t. II, Lwów 1872, http://polona.pl/item/508894/36/ (10.07.2015)
 • Ober M., O blendzie typu stargardzkiego, 2004, [w:] Glińska M., Kroman K., Makała R., Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin
 • Ober M., 1988, Stargard Szczeciński, Warszawa
 • Ober M., 1995, Średniowieczny Szczecin a Stargard – rywalizacja na polu architektury, [w:] Włodarczyk E. (red.), Szczecin na przestrzeni wieków. Historia- Kultura- Sztuka, Szczecin
 • Ochendowska-Grzelak B., 2001, Restauracja kościoła Mariackiego w Stargardzie (1902- 1911) na tle europejskich teorii konserwatorskiej końca XIX i początków XX w., [w:] Majewski M. (red.), 2010, Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie, t. V, Stargard
 • Redplin P., 1895, Beiträge zur Geschichte der Marienkirche in Stargard, Stargard
 • Redplin P., 1927, Die Wiederherstellung der Marienkirsche in Stargard 1905- 1911,[w:] Unsere Pommerland, Jg. 12, 1927, 14,11/12
 • Redplin P., 1892, Zur 600 jährige Jubelseier der Marienkirche der Gemeinde überreicht vom Gemeidekirchenrath, im Auftrage desselben verfäst vom Prediger Redlin, Stargard
 • Sekula B., 1969, Zabudowa i zmiany przestrzenne miast i wsi powiatu stargardzkiego w latach 1945-1965, [w:] Dopierała B. (red.), 1969, Z dziejów ziemi stargardzkiej, Poznań
 • Wisłocki M., 2004, Średniowieczne działa sztuki w ewangelickich kościołach Pomorza, [w:] Glińska M., Kroman K., Makała R., Terra Transoderana: sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu: materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002, Szczecin
 • Schäfer C., 1910, Von deutsche Kunst, Berlin
 • Schmindt C., 1878, Geschichte der Kirchen und milden Stiftungen der Stadt Stargard, Stargard
 • Schöttgen Ch., 1721, Altes und Neues Pommerland oder Geammlete Nachrichten, Stargard
 • Schröer P.,1922, Deutschlands Städtebau. Stargard in Pommern, Berin- Halensee 1922.
 • Sprawozdanie konserwatora za okres 1.04.1900-31.03.1901, 1901, BSt NF, 1901
 • Sołjan I., 2007, Turystyka religijna jako przedmiot badań geografii religii i geografii turyzmu -wybrane zagadnienia, w: Kurek W., Mika M. (red.), 2007, Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Kraków
 • Sprawozdanie konserwatora za okres 1.04.1900-31.03.1901, 1901, BSt NF, 1901
 • Stargard Szczeciński, woj. Szczecińskie, Kościół par. p.w. NMP Królowej Świata, neg. nr 4493, Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • Teske D., 1843,Geschichte des Stadt Stargard, Stargard
 • Weigert H., 1923, Geschichte der Deutschen Kunst, Leipzig
 • Zientara B., 1969, Rozdrobnienie feudalne. Kultura i ideologia, [w:] Laburda G. (red.), 1969, Historia Pomorza, Poznań
 • http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-
 • zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.03.2015/ZPO-rej.pdf s. 110, (10.07.2015)
 • http://fotopolska.eu/334864,foto.html?o=b4296&p=1 , (1.07.2015)
 • http://www.eurob.org/index.php/Gotyk+ceglany;494/5 (31.08.2015)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-934d3437-f7c8-4d8c-b7b3-43414e73f71a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.