Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 27 | 109-117

Article title

Porównanie języka gwary środowiskowej (złodziejskiej) w twórczości Marka Nowakowskiego Ten stary złodziej. Benek Kwiaciarz i literaturze współczesnej na przykładzie Murów Hebronu Andrzeja Stasiuka

Content

Title variants

Comparison of language of environmental local dialect in creation of Marek Nowakowski The old thief. Benek Florist and modern literatures on example The walls of Hebron Andrzej Stasiuk

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The theme of the sketch is to compare the environmental dialect language (thieves) in the works of Marka Nowakowskiego Ten stary złodziej. Benek Kwiaciarz and the contemporary literature on the example of Mury Hebronu by Andrzeja Stasiuka. The analysis was carried out on the basis of semantic oppositions selected tokens criminal slang these tracks.

Year

Issue

27

Pages

109-117

Physical description

Dates

published
2013-12-31

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

References

 • Bartmiński J., 2009, Koncepcja językowego obrazu świata w perspektywie slawistycznych badań porównawczych, [w:] idem, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin, 229–241.
 • Buttler D., 1982, Rozwój słownictwa polskiego w sześćdziesięcioleciu, [w:] Język polski i językoznawstwo polskie w sześćdziesięcioleciu niepodległości, Warszawa, 58–69.
 • Czapliński P., 1992, Inny (recenzja Murów Hebronu A. Stasiuka), „Tytuł”, nr 4, 202–203.
 • Ignatowicz - Skowrońska J., 1994, Wulgaryzmy w opowiadaniach Marka Nowakowskiego, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 2, Materiały konferencyjne, Uniwersytet Szczeciński, nr 4, Szczecin, 135–148.
 • Kania S., 1972, Grypsera, „Poradnik Językowy” 10, 498–599.
 • Lubaś W., 1979, Socjolingwistyka jako metoda badawcza, „Socjolingwistyka” 2, 15–25.
 • Milewski S., 1971, Gwara przestępcza i jej przenikanie do języka ogólnego, „Poradnik Językowy” 2, 89–97.
 • Morawski J., 1965, Z problematyki nielegalnych kontaktów — porozumiewania się w więzieniu, „Przegląd Penitencjarny” 1/5, 9–17.
 • Morawski J., 1968, O potrzebie badania gwary przestępczej, „Przegląd Penitencjarny” 1, 72–80.
 • Nowakowski M., 1983, Ten stary złodziej. Benek Kwiaciarz, Warszawa.
 • Stasiuk A., 2001, Mury Hebronu, Wołowiec.
 • Stępniak K. , 1973, Nazwy gwary złodziejskiej, „Poradnik Językowy”, z. 4, 210–222.
 • Stępniak K., 1993, Słownik tajemnych gwar przestępczych, Londyn.
 • Ułaszyn H., 1951, Język złodziejski, Łódź.
 • Urbańczyk S., 1979, Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, [w:] idem, Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław, 25–37.
 • Wierzbicka A., 1999, Akty i gatunki mowy w różnych językach i kulturach, [w:] eadem, Język — umysł — kultura, Warszawa, 220–232.
 • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, słownik biobibliograficzny, oprac. J. Czachowska, A. Szałagan, t. 6, Warszawa 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0208-6808

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-934ed7e9-c812-4b12-9730-10afb5d73c35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.