PL EN


2017 | 496 | 150-160
Article title

Czynniki ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie – zarys problematyki badawczej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Firmy programistyczne tworzą jedną z typowych branż, w których stosuje się zarządzanie projektami i koncepcję pracy w zespołach, a funkcjonowanie tych zespołów stanowi dominującą formę organizacji pracy. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących rozpoznania najczęstszych czynników ryzyka w zwinnie zarządzanych projektach IT. Badania przeprowadzono w formie ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych na próbie 111 kierowników projektów, liderów i członków zespołów projektowych. W omawianych badaniach zwrócono uwagę na proces wyłaniania czynników ryzyka oraz ich ocenę podczas planowania projektu, jak również na najczęściej pojawiające się czynniki ryzyka w projekcie zarządzanym zwinnie. Wyniki badań zestawiono z krytyczną analizą literatury przedmiotu oraz ze światowymi raportami dotyczącymi czynników sukcesu i niepowodzeń projektów IT. Przedstawiono również rekomendacje do przeprowadzenia dalszych badań dotyczących oceny czynników ryzyka, które wynikają bezpośrednio ze specyfiki projektów informatycznych, oraz stosowania zwinnego podejścia do zarządzania projektami zarówno w ujęciu organizacji pracy zespołu projektowego, jak i potencjalnych grup interesariuszy projektu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9350026f-0881-4a9a-bad5-101766cbaaaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.