PL EN


2018 | 522 | 101-112
Article title

Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w badaniu zagrożenia kontynuacji działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego jednostki gospodarcze stwierdzają, czy zasada kontynuacji działalności została zachowana. W przypadku większych podmiotów stwierdzenie to musi zostać zweryfikowane przez biegłych rewidentów, którzy powinni wykorzystać do tego narzędzia analizy finansowej. Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania tych narzędzi przez biegłych rewidentów w badaniu zagrożenia kontynuacji działalności spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystano do tego metodę analizy dokumentów opartą na rocznych raportach okresowych za lata 2014-2015, a także metodę statystyczną w postaci analizy struktury do określenia stopnia wykorzystania narzędzi analizy finansowej oraz metodę wnioskowania logicznego do jego oceny. Z przeprowadzonych badań wynika, że stopień wykorzystania narzędzi analizy finansowej jest bardzo niski, co może wskazywać na zagrożenie, że zasada kontynuacji działalności przez biegłych rewidentów nie została należycie zweryfikowana przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93520d81-3a0c-40f0-be4a-9b5b19165cba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.