Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(22) |

Article title

Terytorium, autonomia terytorialna i zwierzchnictwo terytorialne w naukach politycznych

Content

Title variants

EN
The territory, territorial autonomy and territorial sovereignty in political sciences

Languages of publication

Abstracts

PL
Pojęcia terytorium, zwierzchnictwa terytorialnego i autonomii terytorialnej odgrywają dużą rolę w geopolityce, politologii czy stosunkach międzynarodowych. Podkreślają one znaczenie związku między konkretną przestrzenią a sprawowaną nad nią władzą suwerena. Pozwalają odróżnić państwa od podmiotów prawnych nie mogących być uznanymi za państwa. Regulują przynależność danych obszarów do wybranych państw bądź całej społeczności międzynarodowej. Wpływają na prowadzoną przez poszczególne państwa politykę, a tym samym, poniekąd, na ład międzynarodowy
EN
The concepts of territory, territorial sovereignty and territorial autonomy play an important role in geopolitics, political science or international relations. They stress the importance of relations between particular areas and the sovereign power which is exercised over them. They enable us to differentiate between states and legal entities, which cannot be recognized as states. They regulate the affiliation of par- Terytorium, autonomia terytorialna i zwierzchnictwo terytorialne w naukach… ticular areas with particular states or the whole international community. They influence the policies implemented by individual states and, thus, to a certain extent, the global order.

Keywords

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-935578d3-6c3b-47ab-b0b9-1c36ff9d3980
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.