Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 20-30

Article title

Rachunek kosztów w praktyce badanych przedsiębiorstw województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Prowadzenie działalności gospodarczej jest ściśle związane z ponoszeniem kosztów. Zgodnie z zasadą racjonalnego zachowania przedsiębiorstwa dążą jednak do ich jak największej redukcji. Działanie takie stanowi podstawową metodę utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku. Pozyskiwanie informacji kosztowych odgrywa zatem priorytetową rolę w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Nieodzowne narzędzie w tym zakresie stanowi rachunek kosztów. Tematem wielu prac badawczych jest pozyskanie wiedzy na temat jego wykorzystania w systemie rachunkowości oraz przewidzenie kierunków zmian, jakie zajdą w systemach zarządzania kosztami. Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych w 2016 r. badań ankietowych dotyczących wykorzystania rachunku kosztów w praktyce polskich przedsiębiorstw działających w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Badania wskazują, że respondenci przeważnie trzymają się sprawdzonych rozwiązań, a po nowe narzędzia sięgają najczęściej duże jednostki.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9358b038-c171-4eb8-9e2f-1954cdbc8d35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.