Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 856 | 57-71

Article title

Strategie zarządzania w sieci dostaw

Authors

Title variants

EN
Management Strategies for the Supply Network

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Supply networks have brought about challenges in strategy and the way it is formulated. In order to meet these challenges, changes in the traditional understanding of strategic management are required. Here strategic management applies not only to individual enterprises but the entire supply network. The aim of the article is to present the process of designing strategy for the supply network, which includes strategic analysis and the formulation of strategy among particular partners in the supply chain and the formulation of strategy for the supply network as a strategy that grows out of those of individual partners. Supply network strategy encompasses strategies for network development, relationships and competitiveness. The aim of supply network development strategy is to increase the effectiveness of the supply chain. Relationship strategies involve the way the supply network reacts to claims with regard to the network from organisations or interest groups.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analiz Strategicznych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Baik P., Logistyka, PWE, Warszawa 1996.
 • Bolsdorf P., Rosenbaum R., Supply Chain Excellence, American Management Association, New York 2003.
 • Ciesielski M., Strategie sieci i łańcuchów dostaw [w:] Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. M. Gorynia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1078, Wrocław 2005.
 • Fey P., Logistik-Management und integrierte Unternehmensplanung, Verlag B. Kirsch, München 1989.
 • Garrette B., Dussauge P., Strategie aliansów rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 • Gorynia M., Podstawy strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym [w:] Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, red. M. Gorynia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Hung L.C., Strategic Alliances between Canada and the Newly Industrialized Countries of Pacific Asia, „Management International Review” 1992, vol. 32, nr 4.
 • Hübner H., Informationsmanagement, R. Oldenbourg Verlag, Wien−München 1984.
 • Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 • Murray E.A., Mahon J.E., Strategic Alliances: Gateway to the New Europe?, „Long Range Planning” 1993, nr 8.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Poirier Ch.C., Advanced Supply Chain Management, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1999.
 • Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 • Simchi-Levi D., Kamiński P., Simchi-Levi E., Designing and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies, and Case Studies, McGraw-Hill/Irwin, Boston 2000.
 • Stabryła A., Analiza systemowa procesu zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 • Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 2000.
 • Sulewicz A., Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • Thommen J.P., Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre, Treuhand-Kammer, Zürich 1993.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.
 • Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje − metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, red. K. Rutkowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93598a4c-c856-4cc9-997c-2258988c6cb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.