PL EN


2011 | 862 | 117-133
Article title

Rola działalności kontrolnej w realizacji zadań. Warunki skutecznej kontroli w gminie

Authors
Title variants
EN
The Role of the Audit in the Performance of Government Duties – Conditions for Effectively Auditing a Local Government
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article emphasizes the importance of a properly executed audit from the perspective of the duties carried out by local governments. The key considerations in the article include selected theoretical issues in the audit functions in contemporary organisations. These theoretical considerations allowed for the creation of an audit performance indicator for a particular local government. The author of the analysis used the participant observation method. The analysis revealed a range of audit irregularities which had a negative influence on the local government’s performance of its duties for residents. The article provides solutions for improving the effectiveness and efficiency of audits, particularly with respect to the Revision Committee.
Contributors
author
References
 • Bednarek P., Controlling w zarządzaniu gminą, PWE, Warszawa 2007.
 • Budżet władz lokalnych, narządzie zarządzania, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
 • Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Czermiński A. i in., Zarządzanie organizacjami, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
 • Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Forystek M., CIA CISA, Audyt informatyczny, Biblioteka Audytora (6), Wydawnictwo InfoAudit Sp. Z o.o., Warszawa 2005.
 • Herdan A., Przesłanki i warunki wdrożenia audutu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Zeszyty Naukowe, nr 3, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Bochnia 2005.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych (koncepcja metodologiczna i proponowane kierunki reform [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, KUL, Lublin 2007.
 • Majewski Z., Działalność kontrolna rady gminy i komisji, Manicipium, Warszawa 2005.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Piekarz H., Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 700, Kraków 2006.
 • Rola Z., Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, Wyd. ALPHApro Sp. z o.o., Ostrołęka 2003.
 • Turek T., Regionalna izba obrachunkowa jako organ kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej [w:] System finansów samorządu terytorialnego. Wybrane problemy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, red. L. Patrzałek, Poznań-Wrocław 2003.
 • Wartalska M., System kontroli finansowej w zarządzaniu miastem [w:] Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1033, Wrocław 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-935ad8fa-056f-421f-8650-de311354df11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.