PL EN


2018 | 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" | 74-91
Article title

Selfie w medialnych digitalnych platformach - ukierunkowanie komunikacji marketingowej

Content
Title variants
EN
Selfie in digital media platforms – targeted marketing communication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł koncentruje się na fenomenie selfie, jego popularności, relacji z autopostrzegania, egoontogenezy, ale w szczególności jako możliwość orientacji grupy docelowej w odpowiednim kierunku planowanym w ramach komunikacji marketingowej. Celem badania było ustalenie, czy u młodych ludzi istnieje zależność pomiędzy czynnikami osobowości (konkretnie czynnikami H: społeczna śmiałość, N: zamkniętość, IM: budowanie dobrego obrazu) oraz wybranymi elementami i strukturą zawartą w fotografiach selfie, prezentowanych w serwisach społecznościowych. Wykorzystano analizę treści selfie i 16 PF kwestionariusz (Cattell i in. 1997a, b). Analiza statystyczna danych ukazała, że niektóre strukturalne elementy selfie (np. pozycja głowy, kompozycja) różnią się stopniem testowanych czynników osobowości respondentów, inne nie (np. rodzaj kontaktu wzrokowego, pozycja brody i inne). Jednocześnie implikacje będą zaproponowane dla sfery wykorzystania stwierdzeń do planowania i dokładnego ukierunkowania komunikacji marketingowej.
EN
This paper focuses on the phenomenon of selfie, its popularity, relationships with selfperception and ego-ontogenesis but in particular it is an opportunity to focus on the target group within marketing communication. The goal was to find out if there are correlations between personal factors (namely factors H: Social Boldness, N: Privateness, IM: Impression Management) and some content elements and the structure of selfies published on social networks amongst the youth. We used analysis of the content of selfies and 16 PF questionnaire (Cattell et al. 1997a, b). Statistical analysis of the data showed, that some structural elements of selfie (e.g. head position and tilt, composition of the shot) differentiate between varying degrees of the tested factors of the personality of respondents, other structural elements of selfie (e.g. type of eye contact, position of chin, etc.) do not. At the same time the implications will be proposed for use of the statements for planning and accurate targeting of marketing communication.
Contributors
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave
References
 • Arpaci Ibrahim, Baloğlu Mustafa, Kesici Şahin. 2018. ”The relationship among individual differences in individualism-collectivism, extraversion, and self-presentation”. Personality and Individual Differences nr 121(15). 89–92. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.09.034.
 • Badaoui Khafid, Lebrun Anne-Marie, Su Che-Jen. 2018. ”The influence of personal and social identity on the clothing consumption of adolescents”. Canadian Journal of Administrative Sciences. Revue canadienne des sciences de l’administration nr 35 (1). 65–78. DOI: 10.1002/CJAS.1397.
 • Bayard, the ”orgotten pioneer”. 2012. ”Introduction to The History of Photography”. http://photographyhistory.blogspot.cz/2012/01/bayard-forgotten-pionner.html (dostęp: 8.10.2015).
 • Biolacati Roberta, Passini Stefano. 2018. ”Narcissism and self-esteem: Diferent motivations for selfie posting behaviors”. Cogent Psycholog nr 5(7). 1–12. DOI: https://doi.org/10.1080/23311908.2018.1437012.
 • Bolter Jay David, Grusin Richard. 2000. Remediation: Understanding New Media. Cambridge.
 • Boursier Valentina, Manna Valentina. 2018. ”Selfie Expectancies Among Adolescents: Construction and Validation of an Instrument to Assess Expectancies Toward Selfies Among Boys and Girls”. Frontiers in Psychology nr 9(29). 1–14. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00839.
 • Cattell Raymond, Cattell Karen S., Cattell Heather. 1997a. (autorzy manualu: Russell Mary, Karol Darcie. Edycja Jurčová, Marta). 16 PF 5 – Príručka pre administrátora. Bratislava–Brno.
 • Cattell Raymond, Cattell Karen S., Cattell Heather. 1997b. (manual przygotowali: Conn, Steven R., Rieke Mark L.; przygotowane dla słowackiego odbiorcy Matula Štefan). 1997b. 16 PF 5 – Príručka technická. Bratislava–Brno.
 • Chae Jiyoung. 2017. ”Virtual makeover: Selfie-taking and social media use increase selfie-editing frequency through social comparison”. Computers in Human Behavior nr 66. 370–376. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.10.007.
 • Cohen Rachel, Newton-John Toby, Slater Amy. 2018. ”‘Selfie’-objectification: The role of selfies in self-objectification and disordered eating in young women”. Computers in Human Behavior nr 79. 68–74. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.10.027.
 • Darvell Millie J., Walsh Shari P., White Katherine M. 2011. ”Facebook tells me so: applying the theory of planned behaviour to understand partner-monitoring behaviour on Facebook”. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking nr 14(12). 712–722. DOI: http://dx.doi.org/10.1089/cyber.2011.0035
 • Debevec Kathleen, Spotts Harlan E., Kernan Jerome B. 1987. ”The Self-Reference Effect in Persuasion Implications For Marketing Strategy”. Advances in Consumer Research nr 14(1). 417–420.
 • Digman John M. 1990. ”Personality structure: Emergence of the five-factor model”. Annual Review of Psychology nr 41. 417–440. DOI:10.1146/annurev.ps.41.020190.002221.
 • Dutta Era, Sharma Payal, Dikshit Reetika, Shah Nilesh, Sonavane Sushma, Bharati Anup, De Sousa Avinash. 2016. ”Attitudes toward selfie taking in school-going adolescents: an exploratory study” Indian Journal of Psychological Medicine nr 38(3). 242–245. DOI: http://dx.doi.org/10.4103/0253-7176.183094.
 • Fausing Bent. 2014. ”Become An Image. On Sefies, Visuality and The Visual Turn in Social Medias“. http://curis.ku.dk/ws/files/95157858/KEY_NOTE.docx [dostęp: 25.10.2015].
 • Fox Jesse, Rooney C. Margaret. 2015. ”The Dark Triad and trait selfobjectification as predictors of men’s use and selfpresentation behaviors on social networking sites”. Personality and Individual Differences nr 76. 161–165. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.12.017
 • Holm Hakan J., Samahita Margaret. 2018. ”Curating social image: Experimental evidence on the value of actions and selfies”. Journal of Economic Behavior and Organization nr 148. 83–104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.02.008.
 • Jackson Linda A., Von Eye Alexander, Fitzgerald Hiram E., Zhao Yong, Witt Edward A. 2010. ”Self-concept, self-esteem, gender, race and information technology use”. Computers in Human Behavior nr 26(3). 323–328. DOI: 10.1016/j.chb.2009.11.001.
 • Kozinets Robert V., Cerone Stefano. 2014. ”Between the Suit and the Selfie: Executives’ Lessons on the Social “Micro-Celebrity”“. GfK Marketing Intelligence Review nr 6(2). 21.
 • Lee Eunsun, Ahn Jungsun, Kim Yeo Jung. 2014. ”Personality traits and self-presentation at Facebook”. Personality and Individual Differences nr 69. 162–167. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.05.020.
 • Leeuwen Theo Van, Jewitt Carey. 2001. The Handbook of Visual Analysis. London.
 • Lowe-Calverley Emily, Grieve Rachel. 2018. ”Self-ie love: Predictors of image editing intentions on Facebook”. Telematics and Informatics nr 35(1). 186–194. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.10.011.
 • Manna Valentina, Boursier Valentina. 2017. How often do you? A study of sexting and selfie prevalence among adolescents. 15th European Congress of Psychology. Amsterdam. July 11–14. Amsterdam.
 • Marshall Tara C., Lefringhausen Katharina, Ferenczi Nelli. 2015. ”The Big Five, self-esteem, and narcissism as predictors of the topics people write about in Facebook status updates”. Personality and Individual Differences nr 85. 35–40. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.04.039.
 • Matz Sandra C., Kosiński Michal, Nave Gideon, Stillwell David J. 2017. ”Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America nr 114(48). 1–6. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1710966114.
 • McCain Jessica L., Borg Zachary G., Rothenberg Ariel H., Churillo Kristina M.; Weiler Paul, Campbell W. Keith. 2016. ”Personality and selfies: Narcissism and the Dark Triad”. Computers in Human Behavior nr 64. 126–133. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.06.050.
 • McLuhan Marshal I. 2004. Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. N. Szczucka (przeł.). Warszawa.
 • Mikuláš Peter, Světlík Jaroslav. 2016. ”Execution of advertising and celebrity endorsement“. Communication Today nr 7(1). 92–103.
 • Nosko Amanda, Wood Eileen, Molema Seija. 2010. ”All about me: Disclosure in online social networking profiles: The case of FACEBOOK”. Computers in Human Behavior nr 26(3). 406–418. DOI: 10.1016/j.chb.2009.11.012.
 • Ogonowska Agnieszka. 2012. „Kultura i kompetencja wizualna w kontekście wybranych zagadnień współczesnej humanistyki”. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie nr 26. 113–143.
 • Pijoan Joan. 1989. Dějiny umění. Praha.
 • Pogontseva Darya Viktorovna. 2013. ”Selfie as the modern social and psychological phenomenon“. Cyberleninka nr 12(28). http://cyberleninka.ru/article/n/selfie-kak-sovremennyy-sotsialno-psihologicheskiy-fenomen (dostęp: 8.10.2015).
 • Postman Neil. 2004. Zabawić się na śmierć. L. Niedzielski (przeł.). Warszawa.
 • Qiu Lin, Lu Jiahui, Yang Shanshan, Qu Weina, Zhu Tingshao. 2015. ”What does your selfie say about you?” Computers in Human Behavior nr 52. 443–449. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.032.
 • Roberts Tomi-Ann. 2013. She’s so pretty, she looks just like a Bratz doll!: Theoretical foundations for understanding girls’ and women’s self-objectification. W The sexualization of girls and girlhood: Causes, consequences, and resistance. New York. 22–35.
 • Rosario Dawson Takes a Selfie. 2007. „Thirty Mile Zone”. http://www.tmz.com/2007/09/18/rosario-dawson-takes-a-selfie/ (dostęp: 8.10.2015).
 • Rose Gillian. 2016. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Analysis. London.
 • Schultz Winfried, Scherer Helmut, Hagen Lutz, Reifová Irena, Končelík Jakub. 2011. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha.
 • Selfie (hasło). 2009. ”Urban dictionary”. http://www.urbandictionary.com/define.php?-term=Selfie (dostęp: 8.10.2018).
 • Selfie (hasło). 2013. ”Oxford Dictionarys”. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie (dostęp: 8.10.2015).
 • Slamecka Norman J., Graf Peter. 1978. ”The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon”. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory nr 4(6). 592–604. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0278-7393.4.6.592.
 • Sung Yongjun, Lee Jung-Ah, Kim Eunice, Choi Sejung Marina. 2016. ”Why we post selfies: Understanding motivations for posting pictures of oneself”. Personality and Individual Differences nr 97. 260–265. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.032.
 • Trampota Tomáš, Vojtěchovská Martina. 2010. Metody výzkumu médií. Praha.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-935c4851-01c5-4cc0-af87-b8ffb5cec5dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.