Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6(38) | 75-84

Article title

Sprawność sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2006-2010

Content

Title variants

EN
Efficiency of non-financial sectors in Poland over the years 2006-2010

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było porównanie wybranych wskaźników sprawności w sektorach niefinansowych w Polsce oraz próba pokazania sektorowego zróżnicowania tych wskaźników. Ponieważ badania objęły lata 2006-2010, artykuł ukazał, czy i w jakim stopniu na sprawność badanych sektorów oddziaływał kryzys finansowy. W artykule podjęto również próbę ustalenia zależności liniowych między wskaźnikami sprawności a wskaźnikami rentowności i płynności finansowej z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej Pearsona.
EN
The paper aims at comparing selected efficiency ratios in non-financial sectors in Poland and at revealing the differentiation of the ratios in these sectors. As the research comprises years 2006-2010, the paper shows whether the financial crisis has had an impact on the efficiency of the researched sectors and what is its extent. The paper makes an attempt to establish a linear dependency between efficiency ratios and profitability and financial liquidity ratios by means of Pearson’s linear correlation coefficient.

Contributors

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

  • Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2004.
  • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  • Ranking spółek giełdowych, www.rsg.pl
  • Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007.
  • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  • Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-935d59d2-dd6b-4f77-8179-df86f628e030
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.