PL EN


2018 | 25 | 147-159
Article title

Kradzież w wypadku koniecznym w systemach totalitarnych

Content
Title variants
EN
Theft in case of necessity in totalitarian systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przybliża zagadnienia związane z posiadaniem dóbr materialnych i sposobami ich gospodarowania zgodnie z zamysłem Stwórcy, a na przykładzie sytuacji głodu omawia zagadnienie kradzieży w wypadku konieczności. W dalszej części analizowane są zagadnienia dotyczące niesłusznego przywłaszczania cudzej własności oraz kwestia obrony wolności człowieka i jego prawa do posiadania własności. Pokazane zostały zagadnienia sprawiedliwości społecznej, która ma przyczyniać się do tworzenia społecznego dobra wspólnego, tak aby w proporcjonalnie równym stopniu mogły w nim uczestniczyć wszystkie grupy i klasy społeczne, oraz sposób traktowania człowieka i dóbr materialnych w systemie totalitarnym. W analizie końcowej wykazano, że siódme przykazanie jest normą powszechnie obowiązującą.
EN
The article presents the issues related to the possession of material goods and how a man should manage them in accordance with the Creator's plan. It discusses the problem of theft in case of necessity taking into consideration the problem of hunger. Moreover, it analyses the issues concerning the unjust appropriation of someone’s property and points out that the commandment “do not steal” defends human freedom and their right to own property. Social justice which is to contribute to the creation of the social common good is also presented. Consequently, all groups and social classes can participate in a proportionally equal way. The article shows the way how man and material goods are treated in a totalitarian system. Finally, it is shown that the seventh commandment is obligatory to all people.
Contributors
 • Parafia pw. NMP Królowej Polski w Białym Borze (proboszcz), j_zielony@wp.pl
References
 • Arendt, Hannah. Korzenie totalitaryzmu. Tłum. Daniel Grinberg, Mariola Szawiel. T. I . Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008.
 • Arendt, Hannah. Korzenie totalitaryzmu. Tłum. Daniel Grinberg, Mariola Szawiel. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008.
 • Barciński, Zbigniew, Małgorzata Dec. „Kradzież”. Katecheta 53, 4 (2009): 12–25.
 • Bartnik, Czesław Stanisław. Walka o Kościół w Polsce. Lublin: Polihymnia, 1995.
 • Biskup, Marian. Dekalog. Wrocław, 1990.
 • Doroszewska, Katarzyna. „Społeczna szkodliwość czynu jako określenie zła w polskim prawie karnym?”. Młody Jurysta. Kwartalnik naukowy studentów i doktorantów 4 (2016): 16–30. Dostęp 27.10.2017. http://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/dokumenty/MJ-31-grudzien%CC%81-2016.pdf.
 • Dworak, Barbara Magdalena. Systemy totalitarne we współczesnej myśli filozoficznej i społecznej. Rzeszów, 2010. Dostęp 27.10.2017. http://www.academia.edu/4786066/Systemy_Totalitarne.
 • Gregg, Samuel. „Czym jest sprawiedliwość społeczna?”. Tłum. Danuta Wolak. Źródło: acton.org. Dostęp 1.12.2017. http://www.old.pafere.org/artykuly,n1843,czym_jest_sprawiedliwosc_spoleczna.html.
 • Jan Paweł II. Bogu dziękujcie Ducha nie gaście! Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce 1–9 czerwca 1991 roku, red. Stanisław Dziwisz, Henryk Nowacki, Tadeusz Rakoczy. Watykan: Liberia Editrice Vaticana, 1991.
 • Jan Paweł II. „Centesimus annus”. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki „Rerum novarum”. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 1991.
 • Jan Paweł II. „Sollicitudo rei socialis”. Encyklika skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia „Populorum progressio”. Warszawa: Wydawnictwo Pax, 1991.
 • Jan XXIII. Encyklika „Pacem in terris”. O pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
 • Kaczmarek, Ryszard. Górny Śląsk podczas II wojny światowej Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
 • Kaszowski, Michał. „Siódme przykazanie Dekalogu”. Dostęp 27.10.2017. http://www.teologia.pl/m_k/prz-08.htm#e.
 • Kieniewicz, Piotr, Jan Kaniuk. Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2014.
 • Kowalczyk, Stanisław. Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku. Warszawa: Wydawnictwo Michalineum, 1990.
 • Kowalczyk, Stanisław. Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1998.
 • Nietzsche, Fryderyk. Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Tłum. Wacław Berent. Kęty: Antyk, 2004.
 • Nietzsche, Fryderyk. Wiedza radosna (la gaya scienza). Tłum. Leopold Staff. Warszawa: Bis, 1991.
 • Ockenfels, Wolfgang. Zarys katolickiej nauki społecznej. Wprowadzenie. Tłum. Aniela Dylus. Warszawa: Ordo Socialis Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, 2008. Dostęp 27.10.2017. http://www.christliche-soziallehre.de/pdf/wockenfels/Kl%20Kath%20Soziallehre/kkspola4neu.pdf.
 • Pezzotta, Savino. „Siódme: nie kradnij”. Tłum. Tadeusz Żeleźnik. Społeczeństwo 18, 2 (2008): 251–257.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych. Biblia Tysiąclecia. Poznań: Pallottinum, 52002.
 • Pieper, Joseph. O sprawiedliwości. Tłum. Antoni Człuchowski. Londyn: Odnowa, 1967.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Tekst polski, 526–606. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna t. 18, Sprawiedliwość (2–2, qu. 57–80). Tłum. i objaśnienia o. Feliks Wojciech Bednarski, O.P., 78–89. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1970. Dostęp 27.10.2017. http://katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_18.pdf.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna t. 18, Sprawiedliwość (2–2, qu. 57–80). Zagadnienie 58 O sprawiedliwości, Artykuł 1 Czy słusznie określa się sprawiedliwość jako stałą i wiekuistą wolę oddawania każdemu tego co się mu należy?. Tłum. i objaśnienia o. Feliks Wojciech Bednarski, O.P., 13–14. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1970. Dostęp 27.10.2017. http://katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_18.pdf.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna t. 18, Sprawiedliwość (2–2, qu. 57–80). Zagadnienie 66 O kradzieży i rabunku, Artykuł 3 Czy kradzież polega na potajemnym zabraniu rzeczy cudzej?. Tłum. i objaśnienia o. Feliks Wojciech Bednarski, O.P.,81–82. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1970. Dostęp 27.10.2017. http://katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_18.pdf.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna t. 18, Sprawiedliwość (2–2, qu. 57–80). Zagadnienie 66 O kradzieży i rabunku, Artykuł 7 Czy wolno kraść w wypadku konieczności?. Tłum. i objaśnienia o. Feliks Wojciech Bednarski, O.P., 85–86. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1970. Dostęp 27.10.2017. http://katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_18.pdf.
 • Szczerski, Andrzej. „Gula – nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu”. W: Saligia. Człowiek w kryzysie, red. Krzysztof Kohler, 117–123. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, 2016. Dostęp 27.10.2017. http://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2017/01/saligia_male.pdf.
 • Witek, Stanisław. Duszpasterstwo w konfesjonale. Poznań: Pallottinum, 1988.
 • Wojciechowski, Michał. „Zastosowanie «Dekalogu» do dzisiejszego życia społecznego”, referat z kongresu teologów polskich, wygłoszony w ramach sekcji biblijnej (Lublin, 13 IX 2004). Dostęp 27.10.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/dekalog_zspoleczne.html?akt_row=10&licznik=0.
 • Zdanowska, Marzena. „Głód to pieniądz”. Znak 1 (2012): 46–49.
 • Zwoliński, Andrzej. „Głód jako problem społeczny”. Polonia Sacra 9, 16 (2005): 323–348.
 • Żychiewicz, Tadeusz. Dziesięcioro przykazań. Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Archiwum Bernardynów, 1983.
 • Żychiewicz, Tadeusz. Stare Przymierze. Kraków: Znak, 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-935e7697-92f4-4045-923b-a1d77c3b8ebb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.