Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 217 - 225

Article title

Zasady prawidłowej legislacji w kontekście aktów prawa wewnętrznego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Principles of proper legislation in the context of internal law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Z reguły racjonalnego prawodawcy wynika tworzenie racjonalnego prawa zarówno powszechnie, jak i wewnętrznie obowiązującego. Tego wymogu nie spełnia akt, który narusza zasady określone w Konstytucji i tym samym nie odpowiada zasadzie demokratycznego państwa prawa i zasady prawidłowej legislacji. Autorka w niniejszym artykule rozważy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy praktyka wydawania aktów wewnętrznych wskazuje na zachowanie opisanych zasad konstytucyjnych.
EN
The rule of a rational legislator results in the creation of rational law, both universally and internally binding. The above requirement isn’t met by an act which violates the principles set out in the Constitution and thus does not comply with the principle of a democratic state of law and the principle of correct legislation. The author of the article will examine the jurisprudence of the Constitutional Tribunal, administrative and common courts in order to answer the question whether the practice of issuing internal acts indicates the application of the above-described constitutional principles.

Year

Volume

120

Issue

Pages

217 - 225

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-935f8da5-ea91-4647-86a2-9af3c3102c38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.