PL EN


2016 | 2 | 43-49
Article title

Lwowskie początki pozytywizmu polskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study presents Lviv beginnings of Polish Positivism, or even beginnings of Polish Positivism. Texts from „Dziennik Literacki” (Literary Journal), especially by Ludwik Powidaj or Kazimierz Chłędowski, were read by students in Warsaw, who later formed Warsaw Positivism. Those texts provided them with the first information about the problems concerning Positivism. Non-positivist Józef Supiński also had influence on the formation of the Warsaw Positivists views, but that is another story.
PL
W niniejszym studium przedstawiam lwowskie początki pozytywizmu polskiego, czyli w ogóle początki pozytywizmu polskiego. Teksty z „Dziennika Literackiego”, zwłaszcza Ludwika Powidaja i Kazimierza Chłędowskiego, były czytane jeszcze na ławie szkolnej przez późniejszych pozytywistów warszawskich. Dostarczyły im one pierwszych informacji o problematyce pozytywistycznej. Na formowanie się poglądów pozytywistów warszawskich miał też wpływ niepozytywista przecież Józef Supiński, ale to jest już inna historia.
Year
Issue
2
Pages
43-49
Physical description
Dates
published
2016-09-01
Contributors
 • UMCS
References
 • Chłędowski Kazimierz. 1865. Spekulacja, doświadczenie i dążenia realistyczne. Dziennik Literacki nr 75.
 • Chłędowski Kazimierz. 1866(a). Siła w historii. Dziennik Literacki nr 41.
 • Chłędowski Kazimierz. 1866(b). Teraźniejsze szkoły materialistów, Dziennik Literacki nr 8.
 • Chłędowski Kazimierz. 1951. Pamiętniki, t.1. Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Data Jan. 1975. Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskim w latach 1848 – 1870, Warszawa – Poznań: Wydawnictwo PWN.
 • Jedynak Stanisław. 1977. Etyka polska w latach 1863 – 1918. Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.
 • Kozłowska Halina. 1975. Z problematyki przełomu pozytywistycznego w Galicji. Kwartalnik Historyczny 82(3): 540-541; 544.
 • Maciejewski Janusz. 1971. Przedburzowcy. Z problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywizmem, Kraków: wydawnictwo Literackie.
 • Pawlikowski M. 1866. Moralność w przyrodzie. Dziennik Literacki nr 46.
 • Powidaj Ludwik. 2002. Polacy i Indianie. [w:] Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900, oprac. Fita Stanisław. Warszawa: Wydawnictwo LBL PAN.
 • Skarga Barbara. 1964. Narodziny pozytywizmu polskiego, (1831-1864). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Wasylewski Stanisław. 1937. Chłędowski Kazimierz. Polski Słownik Biograficzny t III. Kraków: Wydawnictwo Polska Akademia Umiejętności.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9361b588-3689-45a5-afcd-c6908f3921e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.