PL EN


2015 | 18 | 1(66) | 82-87
Article title

Sytuacja Członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w świetle postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego

Title variants
EN
The situation of the members of the Cooperative Savings and Credit Associations in the light of the administrative proceedings before the Polish Financial Supervision Authority
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule Autor stara się przedstawić sytuację członków SKOK w toku postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego z perspektywy ograniczenia ich praw wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do czynnego udziału strony w postępowaniach. Część artykułu jest również poświęcona propozycjom zmian legislacyjnych, przedstawionych przez Przewodniczącego KNF, dążącym do jeszcze dalej idącego ograniczenia prawa stron oraz organizacji społecznych do czynnego udziału w postępowaniach przed Komisją.
EN
In this article the author is trying to portray situation of credit union members in the proceedings before Polish Financial Supervision Authority, with special emphasis on party’s right to active participation in administrative proceedings. Part of the article is also dedicated to new draft of polish financial supervision act proposed by the President of Polish Financial Supervision Authority, aiming for even further restrictions of party’s and social organizations’ right to active participation in administrative proceedings.
Year
Volume
18
Issue
Pages
82-87
Physical description
Dates
published
2015-04
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93664db3-1902-4e3e-b77e-2d4bdebfb4c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.