Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 155-171

Article title

Gospodarka leśna w obliczu potrzeb ochrony przyrody.

Content

Title variants

EN
Forest menagement in view of needs of the conseration of natural.

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Lasami państwowymi w Polsce w imieniu Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jako statio fisci. W ramach zarządu Lasy winny prowadzić trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. Las jako jeden z najważniejszych komponentów środowiska przyrodniczego, obok pozyskania drewna, ma do spełnienia przede wszystkim funkcje społeczne jak również ochrony przyrody. Szeroko i prawidłowo rozumiana ochrona przyrody, nie jest jednak tożsama z gospodarką leśną, gdzie funkcje gospodarcze i pozyskanie drewna są działaniami wiodącymi.
EN
In Poland, on behalf of the state treasury, a National Forest Household is managing National Forests, as statio fisci. In frames of the management board Forests should lead the sustainable forest management permanently. Forest, as one of the most important components of the natural environment, besides acquiring wood has, above all, social functions as well as the conservations of nature to fulfill. Widely and correctly understood conservation of nature is not identical with the forest management, where economic functions and acquiring wood are leading actions.

Year

Volume

13

Pages

155-171

Physical description

Contributors

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

References

 • Bieniek G., Kalus S., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.
 • Encyklopedia powszechna Gutenberga, Kraków 1995.
 • Goik M., Wybrane problemy mikroekonomii, Bytom 2002.
 • Indeka L. Karaczun M., Człowiek a środowisko przyrodnicze, Warszawa 1965.
 • Kapuściński R., Leśne kompleksy promocyjne, Warszawa 1997.
 • Kepel A., Niezauważona rewolucja. Dyrektywa odpowiedzialnościowa już obowiązuje, „Salamandra” 2007, nr 1.
 • Lenart W., Współczesne wyzwania ochrony przyrody a zrównoważony rozwój, Warszawa 2012.
 • Makowiecka J., Orędzie króla Asioka, Warszawa 1964.
 • Markowski A., Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 1965.
 • Maser Ch., Nowa wizja lasów, Bielsko Biała 2003.
 • Rudzik-Wasiak B., Miasta marzeń 2, Grecja, Warszawa 2012.
 • Rykowski K., O leśnictwie trwałym i zrównoważonym, Warszawa 2006.
 • Rykowski K., Ochrona przyrody w gospodarce leśnej, Warszawa 2007.
 • Rykowski K., Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-leśnej, Zeszyt 3(19), Warszawa 2009.
 • Sekuła M., Reprezentacja Skarbu Państwa (Sejm RP) w postępowaniu sądowym, „Monitor Prawniczy” 11/2007.
 • Sikorska-Michalak A., Wojniłko O., Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1998.
 • Tarski A., Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Warszawa 1933.
 • Wodiczko A., Na straży przyrody, Warszawa 1965.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-936b7bff-7b17-41bd-bfc4-c6d7234d7ff2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.