Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 17 | 117-128

Article title

Zum Konzept FREUNDSCHAFT im dänisch-polnischen Vergleich

Content

Title variants

EN
A Comparison of the Concept of FRIENDSHIP in Danish and Polish

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
The objective of the present paper is to compare the conceptualization of friendship in Danish and Polish. The results of the comparison indicate that the lexemes przyjaciel and ven differ with regards to the exclusiveness of the relation that they denote. The differences are also reflected in the respective lexico-semantical fields where the Danish lexemes (kammerat, kollega and bekendt) are only partially equivalent to their Polish counterparts (kolega, znajomy). On the other hand, in the light of the gathered material, the traditional ideal of FRIENDSHIP seems to be very similar in both languages.

Year

Issue

17

Pages

117-128

Physical description

Dates

published
2020-06-20

Contributors

 • Adam Mickiewicz University
 • Adam Mickiewicz University

References

 • Bartmiński, Jerzy. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Print.
 • Bartmiński, Jerzy. „Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – co zawiera, na jakich zasadach się opiera, dla kogo jest przeznaczony?”. Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 1. Dom. Hrsg. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel und Beata Żywicka. Lublin: Wydawnictwo UMCS (2015): 7–13. Print.
 • Kacprzak, Aleksander und Andrzej Szubert. „Językowe obrazy przyjaźni w języku duńskim”. Etnolingwistyka 31 (2019): 147–164. Print.
 • Nowakowska-Kępna, Iwona. Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prolegomena. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 1995. Print.
 • Wierzbicka, Anna. Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Print.
 • Den Danske Ordbog: https://ordnet.dk/ddo
 • KorpusDK: https://ordnet.dk/korpusdk
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego: http://www.nkjp.pl/poliqarp/
 • Ordbog over det danske Sprog: https://ordnet.dk/ods
 • Słownik Języka Polskiego: https://sjp.pwn.pl
 • Słownik Języka Polskiego PWN: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/lista

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93804e19-7082-4f22-86ca-743b1a360b6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.