PL EN


2017 | 18 | 17-31
Article title

SCIENTIA SANCTITATI SUBALTERNATA. ŚWIĘTOŚĆ W TEOLOGII JAKO KULTURZE WIARY WEDŁUG JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI

Authors
Title variants
EN
Scientia sanctitati subalternata. Holiness in the theology as a culture of faith according to Joseph Ratzinger / Benedict XVI
EN
Identity of theology as scientiae fidei constitutes – beyond strictly scientific instruments - spiritual experience, which implies a close, multi-faceted relationship between theology and holiness. In contemporary theology, the relationship “theology-holiness” emphasized especially H.U. von Balthasar. Similarly, J. Ratzinger / Benedict XVI draws the methodological consequences from ecclesial experience of holiness and treats holiness as an basic meta-theological and hermeneutic category. Only holiness, understood as being in the sphere of God's love, enables theological knowledge. Therefore, the experience of the saints is necessary reference point and criterion of correctness of all theological reflection. Theology is subordinated in this sense to the holiness (sanctitati subalternata), both in individual area (the attitude of the theologian) and ecclesial one (theology as a science rooted in the Church). Theology, understood and practiced in this way, becomes simultaneously doxology, science adoring God.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tożsamość teologii jako scientiae fidei konstytuuje – poza ściśle naukowym instrumentarium – doświadczenie duchowe, które z kolei implikuje ścisłe, wieloaspektowe powiązanie teologii ze świętością. W teologii współczesnej relację teologia–świętość akcentował w sposób szczególny H.U. von Balthasar. Podobnie J. Ratzinger/Benedykt XVI z eklezjalnego doświadczenia świętości wyciąga konsekwencje metodologiczne i postrzega świętość jako zasadniczą kategorię metateologiczną oraz hermeneutyczną. Jedynie świętość, rozumiana jako przebywanie w orbicie Bożej miłości, umożliwia teologiczne poznanie. Dlatego doświadczenie świętych jest koniecznym punktem odniesienia i kryterium poprawności wszelkiej teologicznej refleksji. W tym sensie teologia jest podporządkowana (podrzędna) świętości – sanctitati subalternata, zarówno w wymiarze indywidualnym (postawa teologa), jak i eklezjalnym (teologia jako nauka zakorzeniona w Kościele). Tak rozumiana i uprawiana teologia staje się zarazem doksologią, nauką oddającą chwałę Bogu
Year
Volume
18
Pages
17-31
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski
References
 • Balthasar H.U. von, Teologia a świętość, tłum. M. Serzycki, w: Podstawy wiary – teologia, red. L. Balter i in. (Kolekcja Communio), Poznań 1991, s. 424–432.
 • Balthasar H.U. von, Wiarygodna jest tylko miłość, tłum. E. Piotrowski, Kraków 1997.
 • Bartoś T., Nowa infantylizacja, „Gazeta Wyborcza” 2009, z dn. 8–9.08.
 • Benedykt XVI, Myśli duchowe, tłum. W. Szymona, Poznań 2008.
 • Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, Poznań 2008.
 • Benedykt XVI, Święto wiary. O teologii mszy świętej, tłum. J. Merecki, Kraków 2006.
 • Benedykt XVI/Ratzinger J., W dzień Pięćdziesiątnicy, tłum. K. Wójtowicz, Kraków 2006.
 • Czech M., B XVI widzi Antychrysta, „Gazeta Wyborcza” 2009, z dn. 14–15.02.
 • Hasenhüttl G., Einführung in die Gotteslehre, Darmstadt 1980.
 • Kim R., Pokolenie zdobywców, „Dziennik Polska – Europa – Świat” 2009, z dn. 12.08.
 • Moynihan R., Niech jaśnieje światło Boże. Duchowa wizja Ojca Świętego Benedykta XVI, tłum. K. Sylwestrow, Kraków 2006.
 • Ratzinger J., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach [rozm. P. Seewald], tłum. G. Sowinski, Kraków 2001.
 • Ratzinger J., Czym jest teologia?, tłum. L. Balter, w: Podstawy wiary teologia, Poznań 1991.
 • Ratzinger J., Europa Benedykta. W kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, Częstochowa 2005.
 • Ratzinger J., L’Europa di Benedetto. Nella crisi delle culture, Roma–Siena, Maggio 2005.
 • Ratzinger J., Obrazy nadziei. Wędrówki przez rok kościelny, tłum. K. Wójtowicz, Poznań 1998.
 • Ratzinger J., Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001.
 • Ratzinger J., Raport o stanie wiary [rozm. V. Messori], tłum. Z. Oryszyn, Kraków–Warszawa Struga 1986.
 • Ratzinger J., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci [rozm. P. Seewald], tłum. G. Sowinski, Kraków 1997.
 • Ratzinger J., Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. J. Płoska, Kielce 22005.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. W. Szymona, Kraków 2007.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Szukajcie tego, co w górze, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2007.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Wiara i przyszłość, tłum. J. Merecki, Kraków 2007.
 • Szymik J., O teologii dzisiaj. Zadania, piękno, przyszłość, Pelplin 2006.
 • Środa M., Dogmat niemy, martwy i święty, „Gazeta Wyborcza” 2009, z dn. 1.04.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9385c1dc-94df-4af7-b570-d39c8de92678
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.