Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 (121) | 93-104

Article title

Eksperyment jako metoda badań problematyki zarządzania zasobami ludzkimi

Content

Title variants

EN
Experiment as an Empirical Research Method for of Human Resource Management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania metody eksperymentu w kontekście badań prowadzonych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pośrednimi etapami służącymi do realizacji wskazanego celu było omówienie ogólnych podejść do analiz w omawianym obszarze i wskazanie historycznych przykładów zastosowania eksperymentu w badaniach nad człowiekiem w procesie pracy. Następnie scharakteryzowano zasady prowadzenia badań przy użyciu analizowanej metody. Przedstawiono także dylematy związane z możliwościami stosowania eksperymentu oraz wskazano błędy, które obniżają rzetelność podjętych badań. Artykuł ma charakter problemowy i został oparty na studiach literaturowych połączonych z refleksją naukową.
EN
The aim of the article is to present the possibility of applying the experimental method in empirical research conducted in the field of human resource management. The intermediate steps leading to this objective involve a discussion on approaches to general research in the field. They also include the identification of historical examples of using experimentation in studying people in the work process. At the same time there are dilemmas coupled with the ability to actually perform experiments and an indication of errors that lower the reliability of performed experiments is provided. The paper shows a problem-oriented approach and is based on topical literature studies combined with academic reflection.

Year

Issue

Pages

93-104

Physical description

Document type

article

Dates

published
2018-04-15

Contributors

 • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska

References

 • Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Gdynia, Wyd. Bernardinum.
 • Brzeziński J. (1978), Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa, PWN.
 • Ciesielski M. (2011), Model rozprawy habilitacyjnej w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 10.
 • Chełpa S. (2002), Metody badań problematyki kadrowej, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck.
 • CV w oku rekrutera (2015), dostęp 22 lutego 2018, <http://www.hrpolska.pl/kadry/czytelnia/cv-w-oku-rekrutera.html>.
 • Czakon W. (2006), Łabędzie Poppera – case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Czy stracisz chęć do robienia tego, co kochasz, jeśli ci za to zapłacą? (2013), dostęp 22 lutego 2018, <http://weblog.infopraca.pl/2013/05/czy-stracisz-chec-do-robienia-tego-co-kochasz-jesli-ci-za-to-zaplaca/>.
 • Eysenck H. J. (1966), Personality and experimental psychology, Bulletin of the British Psychological Society, nr 19.
 • Hajduk Z. (2007), Ogólna metodologia nauk, Lublin, Wyd. KUL.
 • Northwestern's Number One Alumnus, <http://www.angelfire.com/biz/pottershouse/walterdillscott/bio_w_d_scott_feature1.html>, dostęp 22 lutego 2018.
 • internetowa Encyklopedia zarządzania, dostęp 22 lutego 2018, <https://mfiles.pl/pl/index.php/Eksperyment>.
 • Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki, Warszawa, PWE.
 • Kamiński S. (1992), Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin, Wyd. KUL.
 • Kuc B. R. (2012), Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Warszawa, Wyd. PTM, dostęp 6 czerwca 2016, <http://docplayer.pl/1535433-Badania-empiryczne-i-ich-znaczenie-w-pracy-naukowej.html>.
 • Kuciński K., red. (2010), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Warszawa, Difin.
 • Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A. (2015), Eksperyment w obszarze HR, Warszawa, CeDeWu.pl.
 • Malim T., Birch A., Wadeley A. (1994), Wprowadzenie do psychologii, Warszawa, PWN.
 • Marczak M. (2013), Wybrane metodologiczne problemy w naukach o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 52.
 • Martyniak Z. (22 lutego 2018, <https://kierownikprojektu.com/2016/08/18/prekursorzy-zarzadzania-czesc-2/>.
 • Matejun M. (2011), Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 19 (666).
 • Münsterberg H. (1913), Psychology and Industrial Efficiency, dostęp 22 lutego 2018, <http://livros01.livrosgratis.com.br/ps000150.pdf>.
 • Nowak S. (2011), Metodologia badań społecznych, Warszawa, PWN.
 • Ottoson S., Bjoerk E. (2004), Research on dynamic systems – some considerations, Technovation, vol. 24.
 • Sarensen F., Mattsson J., Sunbo J. (2010), Experimental Methods in Innovation Research, Research Policy, vol. 39.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2015), Metody eksperymentu i symulacji w naukach o zarządzaniu, w Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wydanie 3 rozszerzone, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Strużyna J. (2005), Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Dąbrowa Górnicza, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Sułek A. (1979), Eksperyment w badaniach społecznych, Warszawa, PWN.
 • Sułek A. (1986), Badania eksperymentalne i quasi-eksperymentalne, w Metody analizy socjologicznej: wybór tekstów, Warszawa, Instytut Socjologii UW.
 • Sułkowski Ł. (2009), Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (71).
 • Sułkowski Ł. (2011), Natura poznania w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 10.
 • Wojtowicz A. (2012), Zaskakujące odkrycie dotyczące motywacji, dostęp 22 lutego 2018, <http://wizjoner.org/zaskakujace-odkrycie-dotyczace-motywacji/>.
 • Wójcik P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, E-Mentor, nr 1 (48), dostęp 22 lutego 2018, <http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983>.
 • Yin R. (2009), Case study research: design and methods, Thousand Oaks, Sage.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93973070-dde6-426e-96d2-6ae872035870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.