Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 43 | 1 (163) | 175-200

Article title

OBRAZ WYDARZEŃ WĘGIERSKICH 1956 ROKU ORAZ POLONIJNEJ POMOCY DLA WĘGRÓW NA ŁAMACH PISMA „ZWIĄZKOWIEC”

Authors

Content

Title variants

EN
THE IMAGE OF HUNGARIAN REVOLUTION OF 1956 AND POLISH CANADIAN AID FOR HUNGARIANS IN “ZWIĄZKOWIEC”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wydarzenia węgierskie 1956 roku (zwane też rewolucją węgierską 1956 roku) oraz związana z nimi emigracja przyciągnęły uwagę rządów i obywateli wielu państw. Jednym z takich krajów była Kanada. Dzięki ułatwieniom ze strony władz prawie 38 tysięcy uchodźców węgierskich podjęło decyzję o osiedleniu się w tym kraju. Zarówno bojownicy o wolność, uciekinierzy i imigranci mogli liczyć na pomoc społeczeństwa kanadyjskiego. Organizowano demonstracje solidarności i zbiórki, zapewniano pomoc nowoprzybyłym imigrantom. Losem Węgrów poruszone były również diaspory pochodzące z krajów pozostających w strefie wpływów Związku Radzieckiego, w tym grupa polska. Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób na łamach „Związkowca”, ówcześnie najpopularniejszego polskojęzycznego pisma wydawanego w Kanadzie, odnoszono się do węgierskich wydarzeń 1956 roku i ich konsekwencji oraz o jakich przykładach polskiej i polonijnej pomocy dla Węgrów pisali autorzy artykułów. Publikowane teksty miały wydźwięk antykomunistyczny i antysowiecki. Autorzy ukazywali również solidarność grupy polskiej z Węgrami przejawiającą się między innymi poprzez zbieranie i przekazywanie pieniędzy na rzecz Węgrów oraz organizowanie manifestacji solidarności z narodem węgierskim w dużych kanadyjskich miastach.
EN
The Hungarian events of 1956 (also known as the Hungarian Revolution of 1956), and subsequent emigration caught the attention of governments and inhabitants of many countries. One of these countries was Canada. Thanks to the facilitation of procedures, which was introduced by Canadian authorities, about 38,000 Hungarian refugees decided to settle there. Freedom fighters, immigrants, and refugees could count on help coming from the Canadian society. Canadians demonstrated their solidarity with the Hungarians raised money, and provided help to newly arrived immigrants. Diasporas originating from countries under Soviet influence, like the Polish diaspora, were also moved by the Hungarian situation. The aim of this paper is to analyze how the Hungarian events and their consequences were presented in “Związkowiec”, at that time the most popular Polish-Canadian newspaper. In addition, this article presents several examples of Polish-Canadian help described by the authors of “Związkowiec”. Articles published in this newspaper had anti-communist and anti-Soviet undertone. Their authors also showed several examples of Polish-Canadian solidarity with Hungarians, which included, among others, fund-raising, and organizing demonstrations of solidarity in important Canadian cities.

Contributors

author
  • Uniwersytet Jagielloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-939a78d8-6648-44dd-865a-2e15d8d41ceb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.