PL EN


2016 | 59/120 z. 4 | 35-46
Article title

An Academic Discipline at a Crossroads. The Different Approaches to Teaching Literature in Warsaw and in Vilnius in the years 1811‒1830 — an Initial Analysis

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article’s goal is to reflect on the perception of literary studies as an academic discipline in the 19th century Poland in the twenties and the thirties. The answer to this question may be found in lectures given in that time period at the University of Warsaw and at Vilnius University. The author analyzes excerpts of works by L. Borowski, E. Słowacki, L. Osiński and K. Brodziński in which they define the object of their studies and extrapolate on their methodological tenets. The analysis concludes with an attempt at defining the foremost tendencies in Polish literary studies of the time period, especially in regards to the relationship between the history of literature, literary theory and literary criticism.
Year
Volume
Pages
35-46
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, hela.mark@op.pl
References
 • Bieliński Józef (1912), Królewski Uniwersytet Warszawski (1816−1831), vol. 3, E. Wende i s-ka, Warszawa.
 • Bilczewski Tomasz (2013), „Ancilla philologiae”, „ancilla nationis”? Komparatystyka a filologia narodowa [in:] Przyszłość polonistyki: koncepcje — rewizje — przemiany, ed. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Borowski Leon (1972), Wstęp do historii literatury polskiej [in:] this, Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytycznoliterackie, select. and ed. S. Buśka-Wroński, PIW, Warszawa.
 • Brodziński Kazimierz (1871), Literatura polska. Odczyty w Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęte d. 10 października 1822 r. ukończone w lipcu 1823, dopełniane do 1830 r. z rękopismów autora i notat jego zebrane przez Fr. S. Dmochowskiego [in:] this, Pisma, ed. J. I. Kraszewski, vol. 3, Gebethner i Wolf, Poznań–Warszawa.
 • Czaplejewiecz Eugeniusz (1980), Euzebiusz Słowacki jako teoretyk literatury. Uwagi i spostrzeżenia, „Przegląd Humanistyczny”, no 6.
 • Jędrzejewski Tomasz (2016), Literatura w warszawskiej prasie kulturalnej pogranicza oświecenia i romantyzmu, Universtias, Kraków.
 • Kaupuż Anna (1970), К вопросу о проблематике курса литературы в старом Вильнюсском Униберситете, „Antikinė ir užsienio literatūra”, no. XIII(3).
 • Mochnacki Maurycy (2004), Rozprawy literackie, ed. M. Strzyżewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław.
 • Nycz Ryszard (2015), Wstęp [in:] Kultura afektu — afekty w kulturze, ed. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, IBL PAN, Warszawa.
 • Osiński Ludwik (1861), Wykład literatury porównawczej [in:] this, Dzieła, vol. 2, Warszawa.
 • Słowacki Euzebiusz (1826), O poezji [in:] this, Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone, vol. 2, Józef Zawadzki, Wilno.
 • Słowacki Euzebiusz (1827), Teoria smaku w dziełach sztuk pięknych [in:] this, Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone, vol. 1, Józef Zawadzki, Wilno.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0084-4446
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-939f78f7-d97d-4029-b5ed-ad491ff06d9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.