PL EN


2015 | 9 | 217-227
Article title

El piano o la dignidad en la pobreza

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
El piano or dignity in poverty
PL
El piano lub godność w biedzie
Languages of publication
ES
Abstracts
EN
In this paper we will examine various types of narrative techniques in the short story medium, as well as examples of the literary techniques relevant to style, plot, and perspective/point of view. Carmen Laforet’s narrative techniques provide deeper meaning for the reader and help the reader use imagination to visualize situations. Literary elements in narratives include such things as the setting, plot, theme, style or structure, characters, and perspective, or voice of the story, since literary techniques are best understood in the context of one of these elements. Common techniques relevant to plot, which is the sequence of events that make up a narrative, include backstory, flashback (analepsis), flash-forward (prolepsis). Common techniques relevant to narrative perspective, or who is telling the story, include first person, second person, third person, and third-person omniscient. The aim of this article is to examine the backstory that is used when the author, Carmen Laforet, feels it is important for the reader to know something that has happened prior to the actual events described in the short novel El piano. We will also examine the many Flashback used when the narrator or the main character takes the story back in time, and the events go back and forth between the past and the present. And so the Flash-forward, when the writer allows the reader to see future events, will be studied and analysed.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad technikami narracyjnymi istotnymi dla stylu, fabuły i punku widzenia narratora w nowelach Carmen Laforet oraz prezentuje ich przykłady. Pozwalają one Czytelnikom dostrzec głębsze znaczenie tekstu Carmen Laforet oraz pomagają w jego wizualizacji. Elementy literackie w narracji, poddane analizie i interpretacji w artykule, obejmują: fabułę nowel, ich tematykę, styl, strukturę świata przedstawionego oraz perspektywę narracyjną i jej ideologiczną wymowę. Techniki szczególnie istotne dla budowy fabuły i świata przedstawionego nowel Carmen Laforet to: retrospekcja, analepsa oraz prolepsa, obecne w opowiadaniu kształtowanym przez narratora w pierwszej, drugiej i trzeciej osobie oraz narratora wszechwiedzącego w trzeciej osobie. Celem artykułu jest analiza i interpretacja zabiegu retrospekcji, który jest używany, gdy Carmen Laforet uznaje za istotne, aby czytelnik wiedział, co wydarzyło się przed wydarzeniami opisywanymi w noweli El Piano. Artykuł przedstawia rownież wyniki badań nad retrospekcją stosowaną w sytuacjach, gdy autor i główna postać noweli zmieniają perpektywę czasową w swoich opowiadaniach, oscylując między teraźniejszością a teraźniejszością, a zarazem autor ujawnia Czytelnikom przyszły rozwój opisywanych wydarzeń.
Year
Issue
9
Pages
217-227
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Palomo M. del P., 1958, Carmen Laforet y su mundo novelesco, Monteagudo, Murcia, Núm. 22.
  • Puente Samaniego P. de la., 1994, La narrativa breve de Carmen Martín Gaite, Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca.
  • Quintana Tejera L.M., 1997, Nihilismo y demonios (Carmen Laforet: Técnica narrativa y estilo literario en su obra), Universidad Autónoma de México, México.
  • Sirvent Ramos A., 1989, Roland Barthes: De las críticas de interpretación al análisis textual, Universidad de Alicante, Alicante.
  • Viñas Piquer D., 2003, Hermenéutica de la novela en la teoría literaria de Francisco Ayala, Fundación Francisco Ayala, Madrid.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93a1b922-2291-4857-9315-a5bac6f405b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.