PL EN


2020 | 2 | 47-61
Article title

Obraz nauki i naukowca w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym: Polska – Ukraina – Rosja

Authors
Content
Title variants
EN
The image of science and scientist in the cultural and civilization aspect: Poland – Ukraine – Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is to show the dependence of the image on the cultural and civilizational factors determining it, i.e. from the system of stereotypes and conceptual representations that dominate in a particular society. As an example of such causation in the formation of a socially significant image, were chosen the science and the scientist, and Russia, Ukraine and Poland – as an example of cultural and civilizational space. In various cultural and civilization types science can be treated as secret or utilitarian knowledge, as sanctioned knowledge, as inspired knowledge, as a critical discourse or as a product and commodity.
Year
Volume
2
Pages
47-61
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Chernaya, N. [Черная, Н.] (2017), Украинская наука: вековой застой. In: https://www.unian.net/science/1944639-ukrainskaya-nauka-vekovoy-zastoy.html [dostęp 23 IX 2019].
 • Heidegger, M. (1997), Drogi lasu. Warszawa.
 • Huntington, S. P. (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa.
 • Izgoyev, A. S. [Изгоев, А. С.] (1991), Вехи. Из глубины. Москва.
 • Karmin, A. S./Novikova, J. S. [Кармин, А. С./Новикова, Е. С.] (2008), Культурология. Санкт-Петербург.
 • Koneczny, F. (1935), O wielości cywilizacyj. Kraków.
 • Koneczny, F. (1996), O cywilizację łacińską. Lublin.
 • Kossecki, J. (2003), Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji. Katowice.
 • Leszczak, O. (2014a), Krytyka doświadczenia etnicznego. Metodologiczne i kulturowo-cywilizacyjne
 • wprowadzenie do badania etnicznych obrazów świata Rosjan, Polaków i Ukraińców. Katowice.
 • Leszczak, O. (2014b), Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym i lingwosemiotycznym. Toruń.
 • Loktev, V. [Локтєв, В.] (2012), ...І про науку в Україні можна забути. In: ZN.UA, 17 II 2012 [dostęp 23 IX 2019].
 • Petrushina, T. O. [Петрушина, Т. О.] (2017), Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів). In: Вісник НАН України. 11, 66-80.
 • Piotrowski, R. (2003), Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach. Warszawa.
 • Romanovskiy, S. I. [Романовский, С. И. ] (2010), Наука под гнетом российской истории. In: https://royallib.com/read/romanovskiy_sergey/nauka_pod_gnetom_rossiyskoy_istorii.html#0 [dostęp 29 IX 2019].
 • Sorokin, P. A. [Сорокин, П. А.] (2006), Социальная и культурная динамика. Москва.
 • Toynbee, A. J. (1988), Cywilizacja w czasie próby. Warszawa.
 • Vernadskiy, V. I. [Вернадский, В. И.] (1994), Дневники (1917-1921). Киев.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93a6241c-c30b-4215-806b-a8cdeb0bd321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.