Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 19 | 45-54

Article title

Changes of the business environment in the sector of construction for residential purposes – a case study of the Czech Republic

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The transformation of Czech economy after 1989 brought many substantial changes. Gradually, new organizational, institutional and legal frameworks were shaped for the operation of a market mechanism. Similar to a number of other branches, the construction industry transformed significantly. The first half of the 1990 was marked by the restructuring, privatization and subsequent internationalization, which continued in the second half of the decade. Opening of the market towards the west, and the internationalization have brought many innovations. They can be seen for example in the application of new technologies or the implementation of modern building materials. A typical example of these innovations is the boom in construction of low-energy houses. The paper also deals with the gradual change in the residential construction, characterized by the gradual departure from state directives in residential construction, to institutional support of entrepreneurship, to highly integrated residential development.This paper was elaborated under the project GA AV ČR IAA301670901 „Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů“ and project IGA UP PrF_2011_006 „Krajina jako geosystém: změny v časové a prostorové struktuře a jejich hlavní mechanismy“ funded by the Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, Czech Republic.

Contributors

 • Faculty of Science Department of Geography, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Faculty of Science Department of Geography, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

References

 • ČSÚ, 2011a, Česká republika od roku 1989 v číslech: Tab. 11.01 Bytová výstavba v České republice [online], Czech Statistical Office, available at: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/1101.pdf
 • ČSÚ, 2011b, Databáze RNÚ – Zaměstnanost celkem (osoby): Tab. M000131a [online], Czech Statistical Office, available at: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_pracov
 • ČSÚ, 2011c, Statistická ročenka České republiky 2011 – 29. VYBRANÉ UKAZATELE OBLASTÍ A KRAJŮ: Tab. 29–2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2010 [online], Czech Statistical Office, available at: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/2E00396DBF/$File/0001112902.xls
 • Frková J., 2007, Analýza cyklů investiční výstavby vyvolaných inovacemi ve vztahu k rozvoji bydlení a makroekonomické souvislosti, [in:] M. Ferko (ed.), Výzkum proměn bydlení v České republice, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, p. 67–81.
 • Jarosz D., 2010, MIESZKANIE się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Warsaw, p. 388.
 • LABORSTA Internet: CZECH REPUBLIC and CZECHOSLOVAKIA (Statistics by country), 2011,
 • Total employment, by economic activity [online], International Labour Organization, available at http://laborsta.ilo.org/STP/guest
 • Myant M., Drahokoupil J., 2010, TRANSITION ECONOMIES: Political Economy in Russia, Eastern Europe and Central Asia, Wiley, p. 391.
 • Němec M., 2011, Bytová výstavba na území pražského metropolitního regionu v období 2005–2010 a odhad jejího vývoje do roku 2016, Urbanismus a územní rozvoj, Vol. XIV, No 5, p. 33–44.
 • Ouředníček M., Posová D., 2006, Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístení, [in:] M. Ouřednícek (ed.) Sociální geografie Pražského městského region, Univerzita Karlova v Praze, Prague, p. 96–113.
 • Říhová B., 2009, Komparace procesu restrukturalizace stavebnictví ČR a vybrané tranzitivní ekonomiky (Slovensko), diplomová práce, Masarykova Univerzita, Brno, p. 77.
 • Spěváček V. et al., 2002, Transformace české ekonomiky politické, ekonomické a sociální aspekty, Prague, p. 525.
 • Stavebnictví České republiky, 2011, Organizační struktura stavebnictví [online], ÚRS Praha a.s., Prague, available at: http://www.mpostav.cz/orgstr.htm
 • Sýkora L., Posová D., 2007, Specifika suburbanizace v postsocialistickém kontextu: nová bytová výstavba v metropolitní oblasti Prahy 1997–2005, Geografie-Sborník ČGS, Vol. 112, No 3, p. 334–356.
 • Tsenkova S., 2009, Housing Policy Reforms in Post Socialist Europe. Lost in Transition, Heidelberg, p. 262

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93ae722d-5e0c-4dac-9fc6-8bfa37381ff3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.