Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 75-89

Article title

Czy naprawdę „bezwolny świat"? Kwestia wolnej woli w literaturze popularnonaukowej na przykładzie tekstu Azima F. Shariffa i Kathleen D. Vohs — Is It Really "The World Without Free Will"?

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ustalenia naukowe wywierają coraz większy wpływ na życie współczesnych ludzi, jednak wraz z rosnącym znaczeniem systemu naukowego zwiększa się także ryzyko powstawania zniekształconych wyobrażeń na temat aktualnego stanu nauki oraz tego, co zostało przez nią jednoznacznie rozstrzygnięte. W związku z powyższym, badacze w przekazach kierowanych do szerokiego grona odbiorców zobligowani są nie tylko do klarownego, ale także ostrożnego prezentowania swoich ustaleń. Zalecenie to w szczególności odnosi się do problemów, których korzenie tkwią w dyscyplinach pozanaukowych. Należy do nich m.in. kwestia istnienia wolnej woli, podjęta przez A.F. Shariffa i K.D. Vohs w artykule pt. Bezwolny świat. W publikacji tej pojawiło się kilka uproszczeń, które w niniejszym tekście omówiono w oparciu o ustalenia z zakresu psychologii, fizyki oraz filozofii nauki. Ponadto wskazano problemy powstałe w momencie ekstrapolowania wyników badań naukowych dotyczących wolnej woli na sposoby jej ujmowania, pojawiające się w innych niż naukowy subsystemach społecznych.

Year

Issue

22

Pages

75-89

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Polska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Polska

References

 • Mechanistic View o f Human Nature Reduces Retribution, „Psychological Science” 2014, nr 25, s. 1563-1570.
 • Shariff A.F., Vohs K.D., Bezwolny świat. „Świat Nauki” 2014, nr 7, s. 64-67.
 • Shtulman A., Epistemic Similarities Between Students’ Scientific and Supernatural Beliefs, „Journal of Educational Psychology” 2013, nr 105, s. 199-212.
 • Spendel Z., Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005. Strawson G., Freedom and belief, Clarendon Press, Oxford 1986.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2007.
 • Tempczyk M., Teoria chaosu a filozofia, CiS, Warszawa 1998.
 • Tempczyk M., Ontologia świata przyrody, Universitas, Kraków 2005. Vohs K.D., Mead N.L., Goode M.R., The Psychological Consequences o f Money, „Science” 2006, nr 314. s. 1154-1156.
 • Vohs K.D., Schooler J.W., The Value o f Believing in Free Will. Encouraging a Belief in Determinism Increases Cheating, „Psychological Science” 2008, nr 19, s. 49-54.
 • Wegner D.M., Self Is Magic, (w:) Baer J., Kaufman J.C., Baumeister R.F. (red.), Are We Free? Psychology and Free Will, Oxford University Press, New York 2008, s. 226-249.
 • Weinberg S., Sen o teorii ostatecznej, Zysk i S-ka, Poznań 1994.
 • Wilson E.O., Konsiliencja. Jedność wiedzy, Zysk i S-ka, Poznań 2011. Zawadzka Z., Inflacja i jej skutki, (w:) Marciniak S. (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2006, s. 417-435. Zhou X., Vohs K.D., Baumeister R.F., The Symbolic Power o f Money. Reminders o f Money Alter Social Distress and Physical Pain, „Psychological Science” 2009, nr 20, s. 700-706.
 • Życiński J., Granice racjonalności, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1234-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93b3358a-2011-4aaa-ab54-825afe2fecee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.