PL EN


2013 | 2(35) | 124-130
Article title

Nuptial Love as a Base of Marital Community

Title variants
PL
Miłość oblubieńcza jako podstawa wspólnoty małżeńskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
True marital community is based on disinterested mutual gift which the spouses give of themselves. The capability of self-giving comes from the fact of the man’s personal character. Love is a principle and a legal validity of marital community, enables the total return oneself for second person. By giving oneself back in love to other person a special form of love is developing, with which we are defining as nuptial love. The unselfish gift from itself is gaining the special significance in the marriage, is standing at his bases, carrying loves into not a particular dimension. Nuptial love accepting the person as the multidimensional good.
PL
Prawdziwa wspólnota małżeńska opiera się na bezinteresownym wzajemnym darze, który małżonkowie dają z siebie. Z faktu osobowego charakteru człowieka wynika możliwość darowania siebie. Miłość jest zasadą i mocą wspólnoty małżeńskiej, umożliwia całkowite oddanie się drugiej osobie. Przez oddawanie siebie w miłości innej osobie rozwija się szczególna forma miłości określana jako miłość oblubieńcza. Bezinteresowny dar z siebie posiada specjalne znaczenie w małżeństwie, stoi przy jego podstawach, nadając miłości szczególny wymiar. Miłość oblubieńcza uznaje osobę za wielowymiarowe dobro.
Contributors
  • Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93b377d5-ee18-4c23-ad04-176aee3cdb51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.