PL EN


2007 | 3 | 2 | 82-111
Article title

Uwarunkowania podejmowania działań obronnych lub ich zaniechania w przypadku osób nękanych w miejscu pracy

Content
Title variants
EN
The conditions of initiating the actions of defence by mobbed workers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this paper is to present conditions connected with defense actions taken by people mobbed at workplace. We touch the mobbing issue from the symbolic interactionism perspective, so we take into account definitions of situations created by victims. We also use the grounded theory as a methodological perspective for our analyses. Our research base on qualitative methods like: narrative and semi-structured interviews and also covert participant observation and documents’ analyses.
PL
Celem tego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań leżących u podstaw działań obronnych lub ich zaniechania, które odnoszą się do osób mobbowanych w miejscu pracy. Na problem działań nękanych pracowników patrzę z perspektywy założeń symbolicznego interakcjonizmu. Jestem zainteresowany przede wszystkim opisem tejże problematyki z punktu widzenia znaczeń budowanych przez aktorów na podstawie wzajemnych interakcji. W swoich badaniach przyjąłem także założenia metodologii teorii ugruntowanej, które stosuję podczas pozyskiwania, analizy i interpretacji materiału empirycznego. Opieram się na metodach jakościowych, wśród których wykorzystałem technikę wywiadu narracyjnego, wywiadu swobodnego, ukrytej obserwacji uczestniczącej oraz analizy dokumentów.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
82-111
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93bc075e-5bf9-4324-962a-b75d66561e83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.