PL EN


2015 | 10 | 84-93
Article title

Plany edukacyjno-zawodowe i zatrudnieniowe uczniów szkół zawodowych

Authors
Content
Title variants
EN
Educational, vocational and employment plans of vocational school students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule ukazano na podstawie wyników badań własnych, plany edukacyjnozawodowe i zatrudnieniowe uczniów szkół zawodowych. Analiza zebranego materiału zilustrowała, że większość badanych po ukończeniu obecnej szkoły zamierza kontynuować naukę. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej najczęściej planują podjąć kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a młodzież kończąca technikum – w szkole wyższej. Najwięcej ankietowanych ma zamiar jednocześnie kontynuować naukę i podjąć zatrudnienie. Jednak znaczna część młodzieży nie wie, o jakie stanowiska pracy będzie się ubiegać.
EN
Based on the results of my own research, the article depicts educational and vocational as well as employment plans of vocational school students. The analysis of the gathered materials shows that the majority of respondents are going to continue studying after they have finished school. Vocational school students are generally going to start secondary school for adults and young people finishing secondary technical school are opting for college. Most respondents are going to continue studying and take up employment simultaneously. The majority of young people, however, do not know what job they will apply for.
Year
Issue
10
Pages
84-93
Physical description
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn
References
  • Czerwińska-Jasiewicz M., Psychologiczna analiza cech decyzji zawodowych młodzieży szkolnej, Warszawa 1979.
  • Mrozek M., ABC doradcy zawodowego. Praca z klientem dorosłym, Warszawa 2009.
  • Próchniak P., Rozwój decyzji zawodowej u młodzieży (empiryczne badania osób w wieku od 12 do 18 lat), Słupsk 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93bd9658-b793-4ead-8c34-b08279d25f98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.