Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 4/2005 (10) | 227-244

Article title

Wzrost wydatków na leki jako czynnik zagrażający stabilności systemu finansów publicznych państwa

Authors

Content

Title variants

An increase in expenditure on medications as a threatening factor for the stability of the system of national public finance

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wzrost wydatków na leki (WWNL) to zjawisko występujące we wszystkich państwach, powodowane przez wiele czynników. To złożony problem o charakterze medycznym, ekonomicznym i politycznym, z którym borykają się współczesne społeczeństwa i rządy państw. Państwa rozwinięte z coraz większą determinacją, podejmują walkę z nieuzasadnionym WWNL, wprowadzając różnorodne, często drastyczne regulacje rynku leków, chroniące interesy pacjentów i potencjalnych pacjentów (konsumentów leków). W artykule przedstawiono w skrócie: charakterystykę problemu WWNL, prezentację problemu i jego przyczyn (szczególnie tych występujących w Polsce) oraz opisano możliwe do zastosowania przeciwdziałanie.
EN
An increase in expenditure on medications (IEF) is a phenomenon present in all countries and caused by numerous factors. It is a complex problem of a medical, economical and political nature, tackled by contemporary societies and governments. The governments of developed countries are increasingly determined to take up a struggle against the unfounded IEF by implementing various regulations of the market of medicines, sometimes radical, which secure the interests of patients and potential patients (consumers of medications). In brief, the article covers the nature of the IEF problem; presentation of the problem; causes of the problem; particular causes of the problem which occur in Poland; and feasible preventive actions.

Keywords

Year

Issue

Pages

227-244

Physical description

Dates

published
2005-12-15

Contributors

 • AM w Warszawie

References

 • Abbot, T. 2000. Przemysł Farmaceutyczny. w Getzen T.E. (red.), Ekonomika Zdrowia. s. 330-347. Warszawa: PWN.
 • Angell, M. 2005. Prawda o firmach farmaceutycznych. Jak nas oszukują i co z tym zrobić. Suplement do Aptekarza, nr 13.
 • Bochenek, T. 2001. Gospodarka lekami w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zdrowie i Zarządzanie, nr 2, s. 76.
 • Bogusławski, St. Dyrektor Generalny IMS Health w Polsce. Referat Rynek leków w Polsce i na świecie. 7 kwietnia 2005. Wydz. Farmaceutyczny AM w Warszawie.
 • Czech, M. i R. Pachocki. 2002. Farmakoekonomika dla lekarzy. Medycyna po dyplomie, nr 9, s. 33.
 • Getzen, T.E. 2000. Ekonomika Zdrowia, Warszawa: PWN.
 • Grupa ekspertów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 2004. Gospodarka lekowa. Raport. Warszawa, Gdańsk, Rzeszów, Szczecin.
 • Hermanowski, T. i inni. 2001. Wpływ polityki lekowej na dostępność leków oraz finanse publicznej ochrony zdrowia. Zdrowie i Zarządzanie, nr 6, s. 89.
 • Kamiński, Z. 2004. Koncepcja systemu OSOZ. Menedżer Zdrowia, nr 2, s. 50. Koncepcja systemu OSOZ. Streszczenie opisu. Kamsoft. Katowice 2004 r.
 • Kotula, Z. 2005. "Zielona Księga" -analiza i komentarz. Lek w Polsce, nr 5, s. 64.
 • Krówczyński, L. i A. Danek. (red) 1982. Zarys Farmacji Klinicznej, Warszawa: PZWL.
 • Ministerstwo Zdrowia. 2004a. Polityka lekowa państwa 2004-2008 r., Warszawa, www.mz.gov.pl.
 • Ministerstwo Zdrowia. 2004b. Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce-Zielona Księga, Warszawa, www.mz.gov.pl.
 • Orlewska, E. 1999. Podstawy Farmakoekonomiki. Warszawa: Unimed.
 • OSOZ. Streszczenie. Kamsoft. Katowice, listopad 2004 r.
 • Paprocki, M. 2000. Regulowanie popytu na leki. Zdrowie i Zarządzanie, nr 6, s. 50.
 • Paprocki, M. 2004. Problem wzrostu wydatków na leki. Przyczyny. Zdrowie i Zarządzanie, nr 6, s. 72.
 • Pluta, J. (red) 1999. Farmakoekonomika. Tempus Phare Jep -11383 -96, UJ CM Kraków.
 • Tarasiewicz, A. i M. Hilgier. 2004. Farmacja w Unii Europejskiej. Rewolucja w Niemczech. Gazeta Farmaceutyczna, nr 6, s. 23.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93d4ec20-b972-46ae-b390-204abd4881ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.