Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | rb.ujw.pl/local

Article title

Czasopismo „Ziemia Kłodzka…” jako narzędzie integracji społeczności lokalnej na pograniczu polsko-czeskim

Authors

Content

Title variants

EN
The magazine “Ziemia Kłodzka...” as a tool for the integration of the local community on the Polish-Czech border

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje czasopismo „Ziemia Kłodzka – Od Kledského pomezí – Glazer Bergland”, które ukazuje się na pograniczu polsko-czeskim od blisko 30 lat, a teksty w każdym z numerów redagowane są w języku polskim, czeskim i niemieckim. Linia programowa czasopisma ma wpływ na zacieśnianie relacji i budowanie tożsamości mieszkańców ziemi kłodzkiej, zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie granicy w ramach Euroregionu Glacensis. Pismo jednocześnie wskazuje na kulturowe dziedzictwo regionu, tworzone w przeszłości przez narody czeski, niemiecki i polski.
EN
The article presents the magazine “Ziemia Kłodzka – From Kledského pomezí – Glazer Bergland”, which has been published on the Polish-Czech borderland for nearly 30 years, and the texts in each of the issues are edited in Polish, Czech and German. The magazine’s program line has an impact on tightening relationships and building the identity of the inhabitants of the Kłodzko region, both on the Polish and Czech side of the border within the Euroregion Glacensis. The magazine at the same time points to the cultural heritage of the region, created in the past by the Czech, German and Polish nations.

Year

Issue

2

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93dc07de-0ab5-47cd-9719-a59d757e978e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.