Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 4 | 107-111

Article title

Edukacja mobilna – czy jesteśmy na to gotowi?

Content

Title variants

EN
Are We Ready for Mobile Education?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wsparcia nowoczesnymi narzędziami m-learningowymi kształcenia na uczelniach. W artykule zaprezentowano dynamikę rozwoju rynku aplikacji mobilnych. Zastosowane metody badawcze to analiza krytyczna źródeł literaturowych oraz studia przypadków wdrożenia m-learningu na uczelniach. Po przeanalizowaniu rozwoju rynku aplikacji edukacyjnych w świetle polskich realiów wydaje się, że rozsądną opcją jest wsparcie tradycyjnych metod nauczania przez iPady. Wyzwania, jakie z tym się wiążą, to konieczność opracowania aplikacji edukacyjnych skrojonych do potrzeb specyficznych kierunków studiów lub przetłumaczenia istniejących na język polski.
EN
The goal of this article is to show the possibilities of supporting the educational system at Universities by modern m-learning tools. This article presents dynamic development of mobile applications. Implemented research methods: critical analysis of literature sources and case studies of implementation of m-learning at Universities.It seems, after the analysis development of the educational app market in the light of polish reality, that a reasonable option is supporting traditional methods of teaching by iPads. The challenges are: necessity to create educational apps tailored to the needs of particular field of study or translating already existing into polish language.

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

107-111

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Doktor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Zastosowań Matematyki, Polska
 • Doktor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Zastosowań Matematyki, Polska

References

 • emarketer.com (25.08.2018).
 • Gmiterek, G. (2013). Możliwości wykorzystania iPada w nauce i szkolnictwie wyższym. e-Mentor, 2(49), 30–34.
 • JK (2016). Proroctwa z 1995 roku: Internet? To się nie przyjmie! Pobrane z: www.newsweek.pl (12.02.2016).
 • Layton, S. (2018). How to Decide What Internet Speed You Need. Pobrane z: www.nerdwallet.com/ blog/utilities/how-to-decide-what-internet-speed-you-need (1.08.2018).
 • Piedfort, M. (2017). Higher Ed Mobile Apps: What Is Your University’s Plan? Pobrane z: www.workzone.com/blog/higher-ed-apps/ (4.08.2018).
 • RFBenchmark.pl (20.06.2018).
 • Teachthought (2017). The 55 Best Free Education Apps For iPad. Pobrane z: https://www.tablety.pl/ apple_ios/2018-06-01/ios-12-wwdc-2018-apple-iphone/ (7.07.2018).
 • Whalley, B., Mauchline, A., France, D., Park, J., Welsh, K. (2017). Every Student Use of iPads: A Vade Mecum for Students’ Active Learning. University of Chester. Pobrane z: chesterrep.openrepository.com/handle/10034/620209 (4.06.2018).
 • Whalley, B., Mauchline, A., France, D., Park, J., Welsh, K. (2018). The iPad Six Years on: Progress and Problems for Enhancing Mobile Learning with Special Reference to Fieldwork Education. Mobile Learning in Higher Education: Challenges in Context. Pobrane z: www.researchgate.net/publication/322065620_The_iPad_six_years_on_Progress_and_Proble ms_for_Enhancing_Mobile_Learning_with_Special_Reference_to_Fieldwork_Education (2.07.2018).
 • www.statista.com (18.08.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93de4511-1447-4a80-a966-7036cdd77791
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.