Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 60 | 177-183

Article title

Anja Pohončowa, Jana Šołćina, Sonja Wölkowa, Z labyrinta serbšćiny. Bjesady wo rěči, cyłkowna redakcija S. Wölkowa, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 2009, 196 s.

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

60

Pages

177-183

Physical description

Document type

Recenzja

Contributors

References

  • Balowski M., Kodyfikacja języka czeskiego po roku 1990, „Bohemistyka” I, 2001, s. 27–51: Л. П. Крысин, Заимствование иноязычной лексики , [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Russkij jazyk, Opole 1997, s.114–117.
  • Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, I. Warszawa 2000, s. 404.
  • Itoya B., Kodyfikacja leksyki potocznej..., [w:] Res slavisticae, red. Z. Greń, J. Goszczyńska, Warszawa 2010, s. 93–107.
  • Itoya B., Zgodność ze sztuką leksykograficzną jako kryterium oceny najnowszych słowników języka górnołużyckiego, „Lĕtopis” 57, 1, 2010, s. 78–99.
  • Ivčenko A., Wölke S., Hornjoserbski frazeologiski słownik. Obersorbisches phraseologisches Wörterbuch. Верхнелужицкий фразеологический словарь, Budyšin 2004.
  • Jenč H., Die Entwiklung der Lexik der obersorbischen Schriftsprache vom 18. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhundert, Budyšin1999.
  • Jenč H., Pohončowa A., Šołćina J., Deutschobersorbischer Wőrterbuch neuer Lexik // Němsko hornjoserbski słownik noweje leksiki., Bautzen/Budyšin 2006.
  • Šołćina J., Wornar E., Dlaczego potrzebujemy jednojęzycznego górnołużyckiego słownika? (Čehodla trjebamy jednorječny hornjoserbski słownik), [w:] Sprawy łużyckie w ich słowiańskich kontekstach, red. J. Molas, E. Siatkowska, Warszawa 1966, s.15–22.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93e6874c-b5b5-40b7-8e1c-a56b6c5445d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.