Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8(932) | 21-31

Article title

Polityka podatkowa Francji – wybrane problemy

Authors

Title variants

EN
France’s Tax Policy – Selected Problems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące polityki podatkowej Francji. W szczególności ukazana została sytuacja makroekonomiczna oraz sytuacja finansów publicznych, charakterystyka dochodów podatkowych oraz problemy związane z polityką podatkową.
EN
This article discusses the following aspects of tax policy in France: the macroeconomic situation and the public finances, the characteristics of tax revenues, problems associated with France’s tax policy.

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

  • Balza B. [2013], Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencja, Difin, Warszawa.
  • Gaudemet P.M. [1990], Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
  • Kaca E. [2013], Problemy gospodarcze Francji – konsekwencje dla Unii Europejskiej i Polski, „Biuletyn”, nr 7, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
  • Krótki przewodnik po rynku francuskim. Wybrane aspekty podatkowe i prawne [2012], opracowane na bazie materiałów Wydziału Promocji i Inwestycji w Paryżu oraz Invest in France Agency, Warszawa.
  • Stiglitz J.E. [2004], Ekonomika sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93e8366d-9241-4fb8-a61b-7014dccb4ae8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.