Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 3 | 395-409

Article title

Perspektywa strat i korzyści w kontekście poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w Polsce

Content

Title variants

EN
The prospect of losses and benefits in the context of the exploration and production of shale gas in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja potencjalnych ekonomicznych, społecznych i środowiskowych strat i korzyści z poszukiwania i następnie wydobywania gazu łupkowego w Polsce. Przedstawione zostały koszty poszukiwania oraz inwestycji w infrastrukturę wraz z potencjalnymi zyskami z wydobycia. Zanalizowano także informacje na temat zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych prezentowane przez różne grupy: zwolenników i przeciwników wydobywania gazu łupkowego w Polsce, wskazując na istotne różnice. Podsumowaniem jest wyszczególnienie zalet i wad poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce.

Year

Volume

1

Issue

3

Pages

395-409

Physical description

Contributors

 • Dr, Wydział Zarządzania, Powiślańska Szkoła Wyższa

References

 • Albrycht I., Boyfield K., Jankowski J.M., Kaliski M., Kołaczkowski M., Krupa M., Lewis G., Ndhlovu Z., Perry K.F., Poprawa P., Rewald R., Riley A., Ruszel M., Rychlicki S., Siemek J., Sikora A., Smith T., Szlagowski P., Tarnawski M., Zawisza A. (2011), Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy, Analiza i rekomendacje, Instytut Kościuszki, Kraków.
 • Barrell R., Holland D., Pain N. (2002), An Econometric Macro-model of Transition: Policy Choices in the Pre-Accession Period, Royal Economic Society Annual Conference 2002.
 • Center for Business and Economic Research (2008), Projecting the Economic Impact of the Fayetteville Shale Play for 2008-2012, Sam M. Walton College of Business University of Arkansas, March 2008.
 • Dakowski M., Wiąckowski St. (2005), O energetyce dla użytkowników oraz sceptyków, Fundacja Odysseum, Warszawa.
 • Dziennik Gazeta Prawna (2012), Pierwszy polski raport o wpływie gazu łupkowego na środowisko pozytywny, nr 34, 17-19 luty 2012 r.
 • Forsal.pl, PGNiG potwierdza: Za 3 lata na rynek trafi gaz łupkowy z odwiertów na Pomorzu, 22 września 2011 r.
 • Gefahr fürs Trinkwasser? Wie internationale Konzerne in Deutschland Erdgas fördern (2010), Monitor (WDR).
 • Harvard School of Engineering and Applied Science, http://thegwpf.org, dostęp dnia 12.03.2013.
 • http://gazniekonwencjonalny.wordpress.com, dostęp dnia 12.03.2013.
 • http://www.energyindepth.org, dostęp dnia 12.03.2013.
 • IHS Global Insight (2011), The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States, Washington DC, Dec. 2011.
 • Kawałek P., Przenieśli gaz na mapie. Mieszkańcy Rekowa chcą wyjaśnień, http://www.gp24.pl, dostęp dnia 12.03.2013.
 • Kaźmierska A., Przyszłość gazu łupkowego w Polsce, SKN Equilibrium, http://www.eksoconline.uni.lodz.pl, dostęp dnia 23.09.2012.
 • Macuda J., Machel P. (2011), Oddziaływanie prac wiertniczych przy poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce, „Wiertnictwo Nafta Gaz, Zeszyty Naukowe", Tom nr 28, Zeszyt 1-2.
 • Macuda J., Środowiskowe aspekty potencjalnej produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż, Przegląd Geologiczny, nr 1/2010.
 • Michaels C., Simpson J.L., Wegner W., Case Studies of the Environmental Impacts of Industrial Gas Drilling, http://www.riverkeeper.org, dostęp dnia 12.03.2013.
 • OBOP, TNS (2011), Oczekiwania społeczne wobec wydobycia gazu łupkowego, 06.2011, http://www.caewse.pl, dostęp dnia 12.03.2013.
 • Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Zestawienie Koncesji Na Poszukiwanie, Rozpoznanie i Wydobywanie Złóż Ropy i Gazu Ziemnego w Polsce wg stanu na dzień 1 czerwca 2012 r.
 • Parlament Europejski (2011), Wpływ wydobycia gazu łupkowego na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
 • Pennsylvania Department of Environmental Protection: http://www.portal.state.pa.us, dostęp dnia 12.03.2013.
 • PIG (2012), Ocena zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce. Raport pierwszy, Warszawa.
 • Poprawa P. (2010), System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy, „Przegląd Geologiczny", vol. 58, nr 3.
 • PWC, ING (2011), Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce, http://www.pwc.pl, dostęp dnia 12.03.2013.
 • Raport EBE/Inicjatywa CK (2011), Lobbing przeciw wydobyciu gazu łupkowego w UE wnioski dla Polski, www.http://ebe.org.pl, dostęp dnia 12.03.2013.
 • The Rational Optimist, http://www.rationaloptimist.com, dostęp dnia 12.03.2013.
 • Zawisza L., Macuda J. i inni (2007), Ocena zagrożeń dla środowiska naturalnego występujących przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu oraz podczas eksploatacji złóż węglowodorów, MSZNiL, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93eee51c-e9df-4331-91b7-8a3bea9cc625
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.