Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014-2015 | 10-11 | 1: Prawo | 89-101

Article title

The economic law in the Ukraine – pragmatic aspects of economic activity. Part I

Title variants

PL
Prawo gospodarcze na Ukrainie – pragmatyczne aspekty działalności gospodarczej. Część I

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the specific nature of the economic law of Ukraine, in particular the laws concerning commercial companies. The author delineates the modern day economic legislation of Ukraine, characterizes respective organizational-legal forms of conducting economic activity, including those which are considered most optimal for foreign investors and which operate also in cooperation with Ukrainian entrepreneurs. Additionally, the organizational-legal regulations on obligatory state registration of economic enterprises are analyzed in detail. A separate portion of the article is devoted to selected aspects of Ukrainian tax law, employment laws, and residency laws, acknowledging also the dangers awaiting foreign investors, among others the pressing problem of “corporate raiding” i.e. illegal and hostile takeovers of the functioning companies, and the helplessness of the juristic system when it comes to protection of enterprises in the Ukraine. The scope of the article does not allow a broader view on the issues related to economic activity in the Ukraine, instead it attempts to encapsulate pragmatic benefits and dangers concerning business investments sin the Ukraine.
PL
Artykuł przedstawia specyficzną naturę prawa gospodarczego Ukrainy, w szczególności zaś prawa dotyczącego spółek komercyjnych. Autor opisuje współczesną legislację Ukrainy, charakteryzuje, odpowiednio, organizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym te, które są uważane za optymalne dla inwestorów zagranicznych, także tych, którzy działają we współpracy z przedsiębiorcami ukraińskimi. Ponadto dokładnie przeanalizowane są regulacje organizacyjno- prawne dotyczące obowiązkowego zarejestrowania przedsiębiorstw gospodarczych. Oddzielną część artykułu autor poświęca wybranym aspektom ukraińskiego prawa podatkowego, prawom dotyczącym zatrudnienia i zamieszkania, przyznając również, że istnieją niebezpieczeństwa dla inwestorów zagranicznych, między innymi naglący problem „drapieżnego inwestowania”, tj. nielegalnego i wrogiego przejmowania funkcjonujących spółek i bezradność systemu prawnego, jeśli chodzi o ochronę przedsiębiorstw na Ukrainie. Zakres artykułu nie pozwala na szersze spojrzenie na problematykę związaną z działalnością gospodarczą na Ukrainie, natomiast krótko opisane są pragmatyczne korzyści i niebezpieczeństwa związane z inwestowaniem w biznes na Ukrainie.

Contributors

  • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim

References

  • Cywilnyj Kodeks Ukrajiny wid 16 sicznia 2003, “Ofkijnyj Wisnyk Ukrajiny” [Journal of Laws] 11 (2003), at 461.
  • Hospodarskyj Kodeks Ukrajiny wid 16 sicznia 2003, “Ofkijnyj Wisnyk Ukrajiny” [Journal of Laws] 11 (2003), at 462.
  • Regulation of the State Committee of Ukraine for Regulatory Policy and Entrepreneurship No 65 of 9 June 2004 (with amendments) “On Approval of Requirements for the Spelling of the Name of a Legal Entity or a Separated Unit Thereof”.
  • Resolution of the State Committee of Ukraine for Regulatory Policy and Entrepreneurship No 97 of 20 October 2005 “On Approving Standard Legal Acts on Matters of Distribution of Information from the Single Register of Legal Persons and Natural Persons-Entrepreneurs”.
  • Zakon Ukrajiny Pro derżawnu rejestradju jurydycznych osib ta fizycznych osib pidpryjemciw” wid 15 trawnia 2003, “Ofkijnyj Wisnyk Ukrajiny” 25 (2003), at 1172.
  • Zakon Ukrajiny “Pro gospodarski towarysewa” wid 19 weresnia 1991, „Widomosti Werchownoji Rady Ukrajiny” 49 (1991), at 682.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93f34df8-b256-482c-9901-c78a5a9fb568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.