PL EN


2011 | 89 | 9-24
Article title

Zarządzanie jakością świadczenia usług doradczych na przykładzie Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Title variants
EN
Quality Management of Consulting Services on the Example of the Agricultural Consulting Centre
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System zarządzania jakością wspomaga zarządzanie w firmie. Wdrożenie go wiąże się z zaistnieniem w niej nowych kategorii pojęciowych, ustala i formalizuje procedury działań. System jest udokumentowany i dostosowany do możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa, tworzy nową - skuteczną jakość. W artykule została podjęta próba oceny wpływu systemu zarządzania jakością na funkcjonowanie Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz identyfikacji korzyści wynikających z jego wdrożenia.
EN
The quality management system is assisting managing in the company. Enforcing him is involving becoming known in it of new notional categories he is establishing and is formalizing procedures of action. The system is substantiated and adapted for the possibility and needs of the enterprise, is creating new - effective quality. In the article a taken attempt of the evaluation of the influence of the quality management system stayed for functioning of the Centre of the Agricultural Consulting and the identification of resulting benefits from implementing him.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Dz.U. Nr 222 poz. 1868 z 2002 roku.
 • 2. Dz.U. Nr 4 poz. 9 z 1998 roku.
 • 3. Dz.U. nr 53 poz. 535 z 1999 roku.
 • 4. Karczewska B., Funkcje i struktura doradztwa rolniczego oraz kierunki oddziaływania, "Aktualności Rolnicze", nr 1/2004..
 • 5. Kujawiński W., Nowy zawód - doradca rolniczy, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" nr 1/22003.
 • 6. Przychodzeń Z.J., Zarys dydaktyki doskonalenia zawodowego w rolnictwie, Wyd. SGGW, Warszawa 1992.
 • 7. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 • 8. Skrzypek E., System zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie, PTE, Lublin 1992.
 • 9. Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Gliwice, Wyd. Helion, 2002.
 • 10. Zawisza S., Niedbalski A., Ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce wobec zmian wynikających z integracji z Unia Europejską, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" nr 1/2007
Notes
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93f41a41-9158-4342-ab9e-2896d9244985
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.