Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 154 | 5-32

Article title

Pojęcie dylematu etycznego.Zarys problemu dylematuetycznego w organizacji

Authors

Content

Title variants

EN
An idea of ethical dilemma. A draft of the problem of ethical dilemma in organisations

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article is an attempt to analyse the phenomenon of “ethical dilemma.” One assumes that an ethical dilemma consists of conflicts both in values and normative systems. The essence of an ethical dilemma is the choice between two positive possibilities. A particular feature of ethical dilemmas is that of “double moral evaluation:” It is both a positive – as an affirmation of a choice of one good – as well as a negative – as an experience of discomfort after the rejection of the other good. This article describes ethical dilemmas in organisational decision-making and shows factors which can favour or limit the ability to solve them

Keywords

Contributors

author
 • Akademia Leona Koźmińskiego,ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa

References

 • Arszułowicz M., 2011, My Arguments Against Whistleblowing, [w:] Whistleblowing, in Defense of Proper Action, Praxiology, Vol. 18., Transaction Publishers, New Brunswick and London.
 • Dylus A., 2012, Etyka biznesu w warunkach globalizacji, [w:] Gasparski W. (red.), Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobkowski J., 2007, Charakter prawny kodeksów etycznych oraz kodeksów postępowania etyc-znego urzędników publicznych i wybieralnych przedstawicieli do organów administracyjnych, [w:] Bąk D., Etos urzędnika, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Gasparski W., 1999, Prakseologia, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa.
 • Gasparski W., 2012, Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne, [w:] Gasparski W. (red.), 2012, Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gellerman S.W., 1999, Dlaczego „dobrzy” menedżerowie dokonują złych etycznie wyborów, [w:] Chryssides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grzegorczyk A., 1989, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, Warszawa.
 • Handy Ch., 1996, Wiek paradoksu, tłum. Jesień L., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Janis I., 1972, Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes, Houghton Mifflin, Boston.
 • Kidder R.M., 1995, How Good People Make Tough Choices. Resolving the Dilemmas of Ethical Living, William Morrow and Co, Inc., New York.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych.
 • Lewicka-Strzałecka A., 2001, Rozwiązywanie dylematów etycznych generowanych przez życie gospodarcze, [w:] Gasparski W., Dietl J. (red.), Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A., 2012, Konflikt interesów, [w:] Gasparski W. (red.), Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mises von L, 2007, Działanie. Traktat o ekonomii, Warszawa.
 • Oniszczuk J., 2004, Koncepcje prawa, Warszawa.
 • Ossowska M., 2005, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pharo P., 2008, Moralność a socjologia, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Rawls J., 1998, Liberalizm polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rawls J., 2009, Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sadlik R., 2012, Zakaz powrotu za łamanie zasad, „Rzeczpospolita”, 289 (9409).
 • Sen A., 2002, Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Ślipko T., 2004, Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Zajadło J., (red.), 2007, Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ziembiński Z., 1992, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa.
 • Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93f4925c-97c9-4723-8016-6864f6bdd781
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.